Anunţ încheiere parteneriat PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

Anunţ încheiere parteneriat PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs

In urma procedurii de evaluare, Universitatea Apollonia din Iasi a selectat ca partener in cadrul proiectului finanțat prin PROGRAMUL OPERAȚIONAL CAPITAL UMAN, Axa prioritară 2 – Îmbunătățirea situației tinerilor din categoria NEETs, Obiectivul tematic 8 – Promovarea unei ocupări sustenabile și de calitate a forței de muncă  și sprijinirea mobilității forței de muncă, Prioritatea de investiții 8.ii – Integrare durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au loc de muncă, educație sau formarre, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a „garanției pentru tineret“, Obiectiv specific: 2.1. – Creșterea ocupării tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare, cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), Obiectiv specific: 2.2. –  Îmbunătățirea nivelului de competențe, inclusiv prin evaluarea și certificarea competențelor dobândite în sistemul non-formal și informal al tinerilor NEETs șomeri cu vârsta între 16-24 ani, înregistrați la Serviciul Public de Ocupare cu rezidența în regiunile eligibile (București-Ilfov, Nord-Est, Nord-Vest, Vest, Sud-Vest Oltenia), pe SC GUARD EUROPEAN SRL.

Contestatiile se pot depune pana la data de 13.12.17, ora 15.00 la sediul Universitatii Apollonia din Iasi, str.Muzicii nr. 2, Iasi.

/ Fără categorie