Locaţie

SEDIUL BIBLIOTECII APOLLONIA
Biblioteca „Apollonia” funcţionează sub patronajul direct al Universităţii „Apollonia” din Iaşi, având statutul de bibliotecă specializată, de tip universitar. Serviciile bibliotecii se adresează în special studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor din cadrul universităţii noastre, dar în acelaşi timp deserveşte şi alte categorii de beneficiari, cum ar fi studenţi şi cadre didactice de la alte universităţi medici pensionari etc.
Din luna iulie 2019 biblioteca a fost relocată în imobilele din str. Păcurari nr.11 și în imobilul din str. Ștefan cel Mare nr. 2, unde, pentru anul universitar 2020-2021 biblioteca dispune de 3 săli de lectură: o sală în suprafață de 69 m2 cu 46 de locuri, o sală în suprafață de 37.13 m2 cu 26 locuri și o sală de lectură în suprafață de 34,5 m2, cu 24 de locuri. În total spațiul destinat bibliotecii este de 140,65 m2, asigurând 96 de locuri suficient pentru minim 10% din studenții universității. Toate aceste săli au funcționalitățile și dotările corespunzătoare, cărți, manuale, tratate, dicționare etc., un număr de 25 de calculatoare, două laptop-uri și două imprimante, câte una la fiecare locație.
În săli, se află dulapuri tip vitrină ce conțin expuse publicațiile existente în bibliotecă.
În dotarea bibliotecii se află toate echipamentele necesare unei corecte desfășurări a procesului de învățământ.Studenții pot beneficia de serviciile bibliotecarilor și în plus, se pot documenta și din publicații (reviste și cărți de apariție recentă) aflate pe suport electronic sau online, cu acces de pe computerele din dotare sau de oriunde.

BAZE DE DATE EBSCO
Începând cu anul 2014-2015 cititorii au acces și la platforma electronică EBSCO, prin care se pot consulta titluri din colecțiile:
• Dentistry and Oral Sciences Source (reviste și cărți electronice din domeniul medicinei dentare)
• Communication Source (reviste din domeniul comunicării și relațiilor publice)
• eBook Academic Collection (colecție multidisciplinară de peste 130.000 de cărți electronice)
Bazele de date pot fi accesate de pe calculatoarele din interiorul sediilor universității, la adresa: http://search.ebscohost.com
Tutoriale în limba română pentru consultarea bazelor de date EBSCO sunt disponibile la adresa: http://www.romdidac.ro/info-edu.ro/ghiduri-de-utilizare.php
Mai multe tutoriale (în limba engleză) sunt disponibile pe site-ul EBSCO, la adresa: http://support.ebscohost.com/training/tutorials.php