Organizare

PROGRAM
Programul de relaţii cu publicul al bibliotecii este următorul:
• În perioada cursurilor, de Luni până Vineri: 8 – 20
• În perioada de sesiune, de Luni până Vineri 8 – 20 si sâmbătă 8-13, la cerere.
• În perioada vacanţelor universitare de Luni până Vineri de la 8.00 la 14.00.
Programul de funcţionare al Bibliotecii poate fi modificat prin dispoziţia Conducerii Universităţii.

PERMISE
Serviciile bibliotecii se adresează în special studenţilor, cadrelor didactice şi cercetătorilor din cadrul universităţii noastre, dar în acelaşi timp deserveşte şi alte categorii de beneficiari, cum ar fi studenţi şi cadre didactice de la alte universităţi, medici pensionari etc.
Permisul de cititor este personalizat pe programele de studii și se eliberează pe baza următoarelor documente:
• buletin de identitate/paşaport
• carnet de student vizat/ legitimaţie de serviciu vizată (sau adeverinţă de salariat).
Permisul se eliberează o singură dată şi anual se aplică viza pentru anul universitar în curs.
Permisul de cititor este individual şi netransmisibil. Pierderea acestuia este anunţată în vederea anulării permisului pierdut. Înlocuirea permiselor pierdute sau deteriorate se face la cerere.

Drepturile utilizatorilor:
• consultarea colecţiilor bibliotecii;
• împrumutul se face în cadrul sălilor de lectură.
• consultanţă din partea bibliotecarilor pentru identificarea informaţiilor în cataloagele tradiţionale şi pentru utilizarea catalogului electronic;
• să refuze documentele deteriorate fizic;
• datele personale utilizate pentru înscrierea cititorilor au caracter confidenţial.

Obligaţiile utilizatorilor:
• să prezinte documentele necesare pentru eliberarea legitimaţiei de bibliotecă;
• să verifice la primirea publicaţiilor starea lor fizică şi să semnaleze eventuale deteriorări;
• să protejeze documentele pe care le primesc sau le consultă, să nu facă însemnări, sublinieri sau să desprindă pagini;
• să nu schimbe exemplarele împrumutate din acelaşi titlu cu un alt utilizator deoarece acestea au cote şi serii diferite;
• să se comporte civilizat faţă de personalul bibliotecii;
• să respecte liniştea, ordinea şi curăţenia bibliotecii;
• să utilizeze în mod adecvat, colecţiile, aparatura, mobilierul şi celelalte bunuri ale bibliotecii fără a produce deteriorări sau sustrageri;
• este interzisă utilizarea telefoanelor mobile în sălile de lectură;
• este interzis fumatul, accesul cu băuturi sau gustări, în incinta bibliotecii.
• luarea la cunoştinţă de către utilizatori a Regulamentului Bibliotecii pe baza unui angajament.
Nerespectarea acestor obligaţii atrage sancţionarea după caz, a utilizatorilor.