Organizare cursuri

Cursurile de formare profesională se desfăşoară în zilele lucrătoare după-amiaza (16.00-20.00) sau în zilele de sâmbătă şi duminică (8.00-16.00). Numărul de ore aferente fiecărui curs de formare profesională variază între 40 şi 80, în funcţie de conţinutul unităţilor de competenţă abordate. Excepție face programul de calificare Operator Introducere Validare și Prelucrare Date (OIVPD), alcătuit dintr-un număr de 720 de ore.

* Cursurile se organizează pe măsura completării numărului de participanți necesari formării unei grupe (aproximativ 28 participanți). Obiectivul CFC este de a organiza cel puțin câte o grupă pe lună pentru fiecare curs din listă.