Programe de formare profesională

Nr.crt.DENUMIRE CURSCOD CORAUTORIZAȚIETIPNr. oreConditii de participare la program
1.COMPETENȚE ANTREPRENORIALE-001371/04/08.01.2015Perfecționare60 oreStudii minime obligatorii
2.COMPETENȚE DE COMUNICARE ÎN LIMBA MATERNĂ - ROMÂNĂ-001502/941/26.05.2015Perfecționare80 oreStudii minime obligatorii
3.COMPETENȚE DE COMUNICARE ÎNTR-O LIMBĂ STRĂINĂ - ENGLEZĂ-001503/942/26.05.2015Perfecționare80 oreStudii minime obligatorii
4.COMPETENȚE INFORMATICE-001490/735/27.04.2015Perfecționare44 oreStudii minime obligatorii
5.COMPETENȚE SOCIALE ȘI CIVICE-001470/641/ 01.04.2015Perfecționare60 oreStudii minime obligatorii
6.EVALUATOR FURNIZORI SERVICII DE FORMARE PROFESIONALĂ242408001501/940/26.05.2015Perfecționare60 oreStudii superioare absolvite
7.EVALUATOR PROIECTE241263001500/939/26.05.2015Perfecționare60 oreStudii superioare absolvite
8.MANAGER PROIECT241919734/27.04.2015Perfecționare60 oreStudii superioare absolvite
9.OPERATOR INTRODUCERE VALIDARE PRELUCRARE DATE (OIVPD)4113.2.11203/13.10.2014Perfecționare720 oreStudii minime obligatorii