Competențe informatice

Obiectivele cursurilor de Competențe informatice:
Obiectivele cursurilor de Competențe informatice vizează competențele dobândite de către participanții la cursuri privind utilizarea sistemului de operare Windows7, utilizarea sistemului Microsoft Word, utilizarea programului de calcul tabelar Microsoft Excel 2010, utilizarea internetului.

Organizarea cursurilor:
Fiecare grupă de studiu este constituită din maximum 28 de cursanţi. Cursurile sunt structurate pe două componente: o componentă teoretică și o componentă practică. Cursurile de Competențe informatice se desfășoară pe o perioadă de 44 de ore.

Competenţe dobândite la sfârșitul cursurilor de Competențe informatice:
Absolvenţii cursurilor de Competențe informatice vor dobândi următoarele competenţe:

1. Utilizarea sistemului de operare Windows7:
– cunoașterea noțiunilor de bază de operare IT;
– cunoașterea și organizarea informației;
– tipărirea și scanarea documentelor;
– configurarea mediului de operare: programul panou de control;
– securitatea și protecția dinamică;
– instalarea și dezinstalarea programelor;
– configurarea ecranului desktop.
2. Utilizarea sistemului Microsoft Word:
– cunoașterea noțiunilor de bază Microsoft Word;
– operații de bază în documente.
3. Utilizarea programului de calcul tabelar Microsoft Excel 2010:
– realizarea de operații elementare și cunoașterea conceptelor de bază ME 2010;
– gestionarea datelor din foile de calcul;
– formatarea;
– copierea informațiilor;
– căutarea/înlocuirea conținutului unei celule;
– cunoașterea de formule și funcții;
– prelucrări de tip baze de date;
– diagrame;
– vizualizarea și formatarea documentului.
4. Utilizarea internetului:
– cunoașterea noțiunilor de bază despre internet;
– navigarea pe internet;
– utilizarea regulilor de comportare în rețeaua internet;
– alte servicii.