Competențe sociale și civice

Obiectivele cursurilor de Competențe sociale și civice:
La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta deprinderi esenţiale pentru o comunicare mai eficientă, atât în viaţa privată, cât şi în activitatea profesională.

Organizarea cursurilor:
Modulele de învățare sunt concepute în baza următoarei tematici: comunicarea interpersonală; comunicarea persuasivă; comunicarea electronică.
Fiecare grupă de studiu este constituită din maximum 28 de cursanţi. Cursurile sunt structurate pe două componente: o componentă teoretică și o componentă practică. Cursurile de Competențe sociale și civice se desfășoară pe o perioadă de 60 de ore.

Competenţe dobândite la sfârșitul cursurilor de Competențe sociale și civice:
Absolvenţii cursurilor de Competențe sociale și civice vor dobândi următoarele competenţe:
– identifică componentele modelului comunicării şi caracteristicile lor definitorii;
– analizează tipurile de comunicare;
– evaluează barierele în comunicare;
– aplică strategiile specifice comportamentului asertiv;
– modifică comportamente non-asertive în comportamente şi mesaje asertive;
– aplică strategii de ascultare activă;
– aplică strategii specifice comunicării persuasive;
– aplică principii de autoprezentare eficientă;
– aplică principii de comunicare electronică adecvată.