Cursurile de Competențe antreprenoriale

Obiectivele cursurilor de Competențe antreprenoriale:
La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta cunoștințe necesare inițierii și dezvoltării unui plan de afaceri, identificării și accesării surselor de finanțare.

Organizarea cursurilor:
Modulele de învățare sunt concepute în baza următoarei tematici: Gestionarea activității antreprenoriale conform prevederilor legale; Cercetarea pieței și a mediului de marketing; Elaborarea strategiei de marketing; Accesarea surselor de finanțare pentru afacere; Elaborarea unui plan de afaceri.
Fiecare grupă de studiu este constituită din maximum 28 de cursanţi. Cursurile sunt structurate pe două componente: o componentă teoretică și o componentă practică. Cursurile de Competențe antreprenoriale se desfășoară pe o perioadă de 60 de ore.

Competenţe dobândite la sfârșitul cursurilor de Competențe antreprenoriale:
Absolvenţii cursurilor de competențe antreprenoriale vor dobândi următoarele competenţe:
– gestionarea activității antreprenoriale conform prevederilor legale;
– accesarea surselor de finanțare pentru afacere;
– adaptarea unui produs/serviciu, a prețului, promovării și distribuției acestuia la nevoile pieței;
– identificarea oportunităților de dezvoltare a afacerii și riscurilor asociate acestora;
– gestionarea eficientă a resurselor umane;
– comunicarea eficientă cu clienții, partenerii de afaceri și angajații;
– gestionarea relațiilor cu clienții, partenerii de afaceri și angajații în conformitate cu principiile eticii în afaceri;
– elaborarea unui plan de afaceri.