Cursurile de Competențe de comunicare într-o limbă străină

Obiectivele cursurilor de Competențe de comunicare într-o limbă străină:
(1) Formarea deprinderilor de exprimare orală şi scrisă, în conformitate cu Cadrul European Comun de Referinţă al limbilor străine: nivel A1 – A2 (inițiere), nivel B1 – B2 (perfecționare), nivel C1 – C2 (specializare).
(2) Exprimarea rapidă, într-o situaţie dată de viaţă, prin punerea în scenă a unor aspecte din cotidian, prin utilizarea practică a problemelor gramaticale şi prin iniţierea unui dialog fluent şi natural între doi vorbitori.

Organizarea cursurilor:
Modulele de învățare sunt special concepute pentru o gramatică comunicativă, iar prin exersarea concomitentă a pronunţiei corecte, înregistrată pe casetă sau CD şi a conversaţiei, se va putea învăţa rapid şi eficient. Cursurile pentru fiecare nivel se axează pe cele patru competenţe: înţelegere scrisă şi orală, exprimare scrisă şi orală şi pun accent pe partea practică prin activităţi aplicative.
Grupele de studiu sunt constituite din maximum 28 de cursanți.
Cursurile sunt structurate pe două componente: o componentă teoretică și o componentă practică. Cursurile se desfășoară pe o perioadă de 80 de ore.

Competenţe lingvistice dobândite la sfârșitul cursurilor de Competențe de comunicare într-o limbă străină:
Absolvenţii cursurilor pentru utilizatori elementari – nivel A1-A2 (inițiere) vor dobândi următoarele competenţe:
– vor fi capabili să înţeleagă şi să utilizeze expresii familiare şi cotidiene, precum şi enunţuri foarte simple care vizează satisfacerea nevoilor concrete;
– vor fi capabili să se prezinte sau să prezinte pe cineva, vor putea să formulize şi să răspundă la întrebări referitoare la detalii personale ca de exemplu: unde locuieşte, persoane cunoscute, lucruri care le aparţin;
– vor fi capabili să comunice într-un mod simplu, în cazul în care interlocutorul vorbește rar şi clar şi este cooperant;
– vor avea abilitatea de a înţelege fraze izolate şi expresii frecvent folosite în domenii de interes (de exemplu, informaţii personale şi familiare simple, cumpărături, mediul înconjurător apropiat, activitatea profesională);
– vor dobândi abilitatea de a comunica în situaţii simple şi obişnuite, care nu solicită decât un schimb de informaţii simple şi directe, referitoare la subiecte familiare şi obişnuite;
– vor putea să descrie, cu mijloace simple, formaţia lor profesională, mediul lor înconjurător apropiat şi să evoce subiecte care corespund nevoilor imediate.

Absolvenţii cursurilor pentru utilizatori de nivel mediu – nivel B1-B2 (perfecționare) vor dobândi următoarele competenţe:
– vor fi capabili să înţeleagă elementele esenţiale, când este folosit un limbaj standard clar pe teme familiare, întâlnite în mod curent, legate de muncă, şcoală, timp liber;
– vor fi capabili să se descurce în majoritatea situaţiilor survenite în timpul unei călătorii într-o regiune unde este vorbită limba respectivă;
– vor fi capabili să producă un discurs simplu şi coerent pe teme familiare şi din domeniile lor de interes;
– vor fi capabili să relateze un eveniment, o experienţă, să descrie o speranţă sau un scop şi să expună pe scurt angajamentele sau explicaţiile unui proiect sau ale unei idei;
– vor fi capabili să înţeleagă ideile principale din texte complexe, pe teme concrete sau abstracte, inclusiv discuţii tehnice în specialitatea lor;
– vor avea abilitatea de a comunica, cu un anumit grad de spontaneitate şi fluenţă astfel încât conversaţia cu un locuitor nativ să nu presupună efort pentru nici unul dintre interlocutori;
– vor fi capabili să se exprime clar şi detaliat asupra unei game largi de subiecte;
– vor fi capabili să-şi expună opinia asupra unui subiect de actualitate, prezentând avantajele şi inconvenientele diferitelor posibilităţi.

Absolvenţii cursurilor pentru utilizatori de nivel avansat – nivel C1-C2 (specializare) vor dobândi următoarele competenţe:
– vor fi capabili să înţeleagă limba vorbită, indiferent dacă este vorba despre comunicarea directă sau în transmisiuni radio/TV, chiar dacă ritmul este cel rapid al vorbitorilor nativi, cu condiţia să aibă timp să se familiarizeze cu un anumit accent;
– vor fi capabili să citească cu uşurinţă orice tip de text, chiar dacă este abstract sau complex din punct de vedere lingvistic sau al structurii, de exemplu, manuale, articole specializate şi opere literare;
– vor fi capabili să participe fără efort la orice conversaţie sau discuţie şi vor fi familiarizați cu expresiile idiomatice şi colocviale; vor putea să se exprime fluent şi să exprime cu precizie nuanţe fine de sens; în caz de dificultate, vor putea relua ideea şi vor putea să-și restructureze formularea cu abilitate, în aşa fel încât dificultatea să nu fie sesizată;
– vor fi capabili să prezinte o descriere sau o argumentație cu claritate și fluență, într-un stil adaptat contextului, cu o structură logică eficientă, care să ajute auditoriul să sesizeze și să rețină punctele semnificative;
– vor fi capabili să scrie texte clare, cursive, adaptate stilistic contextului, să redacteze scrisori, rapoarte sau articole complexe, cu o structură logică clară, care să îl ajute pe cititor să sesizeze și să rețină aspecte semnificative;
– vor fi capabili să redacteze rezumate și recenzii ale unor lucrări de specialitate sau opere literare.