Evaluator furnizori servicii de formare profesională

Obiectivele cursurilor de Evaluator furnizori servicii de formare profesională:
Obiectivele cursurilor de Evaluator furnizori servicii de formare profesională vizează dobândirea de competențe specifice de către participanții la cursuri privind evaluarea, revizuirea şi asigurarea calității programelor şi stagiilor de formare.

Organizarea cursurilor:
Modulele de învățare sunt concepute în baza Standardului Ocupațional Evaluator furnizori servicii de formare profesională (cod COR 242408). Fiecare grupă de studiu este constituită din maximum 28 de cursanţi. Cursurile sunt structurate pe două componente: o componentă teoretică și o componentă practică. Cursurile de Evaluator furnizori servicii de formare profesională se desfășoară pe o perioadă de 60 de ore.

Competenţe dobândite la sfârșitul cursurilor de Evaluator furnizori servicii de formare profesională:
Absolvenţii cursurilor de Evaluator furnizori servicii de formare profesională vor dobândi următoarele competenţe:
– pregătirea programului de formare;
– realizarea activităţilor de formare;
– evaluarea participanţilor la formare;
– aplicarea metodelor şi tehnicilor speciale de formare;
– utilizarea de elemente specifice marketingului formării;
– proiectarea de programe de formare;
– organizarea de programe şi stagii de formare;
– evaluarea, revizuirea şi asigurarea calității programelor şi stagiilor de formare.