Obiectivele cursurilor de Evaluator proiecte:
La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta abilități practice de evaluare a proiectelor finanțate din fonduri structurale, conform ocupației de Evaluator proiecte (cod COR 241263).

Organizarea cursurilor:
Modulele de învățare sunt concepute în baza Standardului Ocupațional Evaluator proiecte (cod COR 241263). Fiecare grupă de studiu este constituită din maximum 28 de cursanţi. Cursurile sunt structurate pe două componente: o componentă teoretică și o componentă practică. Cursurile de Evaluator proiecte se desfășoară pe o perioadă de 60 de ore.

Competenţe dobândite la sfârșitul cursurilor de Evaluator proiecte:
Absolvenţii cursurilor de Evaluator proiecte vor dobândi următoarele competenţe:
– pregătirea personală pentru evaluare;
– organizarea procesului de evaluare;
– evaluarea propunerii de proiect;
– validarea evaluării;
– acordarea de asistenţă tehnică pentru selecţia de proiecte.