Obiectivele cursurilor de Manager proiect:
La finalul cursului, participanții vor dobândi și dezvolta abilități practice de elaborare, planificare și implementare cu succes a proiectelor în care vor fi implicați, conform ocupației de Manager Proiect (cod COR 241919).

Organizarea cursurilor:
Modulele de învățare sunt concepute în baza Standardului Ocupațional Manager Proiect (cod COR 241919). Fiecare grupă de studiu este constituită din maximum 28 de cursanţi. Cursurile sunt structurate pe două componente: o componentă teoretică și o componentă practică. Cursurile de Manager proiect se desfășoară pe o perioadă de 60 de ore.

Competenţe dobândite la sfârșitul cursurilor de Manager Proiect:
Absolvenţii cursurilor de Manager Proiect vor dobândi următoarele competenţe:
– stabilirea scopului proiectului;
– stabilirea cerințelor de management integrat al proiectului;
– planificarea activităților și jaloanelor proiectului;
– gestiunea utilizării costurilor și a resurselor operaționale pentru proiect;
– realizarea procedurilor de achiziții pentru proiect;
– managementul riscurilor;
– managementul echipei de proiect;
– managementul comunicării în cadrul proiectului;
– managementul calității proiectului.