Operator introducere, validare și prelucrare date (OIVPD) – curs de calificare

Obiectivele cursurilor de OIVPD:
La finalul cursului, participanţii vor dobândi şi dezvolta abilităţi practice de introducere şi validare a datelor pe suport electronic, de prelucrare a datelor, de gestionare a suporturilor electronice, de transpunere pe suporţi de stocare datele introduse (cod COR 411301).

Organizarea cursurilor:
Modulele de învățare sunt concepute în baza Standardului Ocupațional OIVPD (cod COR 411301). Fiecare grupă de studiu este constituită din maximum 28 de cursanţi. Cursurile sunt structurate pe două componente: o componentă teoretică și o componentă practică. Cursurile de OIVPD se desfășoară pe o perioadă de 720 de ore.

Competenţe dobândite la sfârșitul cursurilor de OIVPD:
Absolvenţii cursurilor de OIVPD vor dobândi următoarele competenţe:
– utilizarea calculatorului personal;
– aplicarea procedurilor de calitate;
– gestionarea suporturilor / dispozitivelor de stocare a datelor / documentelor;
– organizarea activității proprii;
– utilizarea echipamentelor periferice;
– asigurarea securității documentelor;
– introducerea și validarea datelor;
– prelucrarea datelor;
– transpunerea datelor pe suport.