Clinica de Chirurgie OMF şi Implantologie Orală

Definirea Disciplinei de Chirurgie Maxilo-Facială

Disciplina de Chirurgie Maxilo-Facială este o specialitate de bază în procesul de învăţământ stomatologic, a cărei conţinut este indispensabil în pregătirea medicală a viitorului practician, este subordonată Departamentului de Medicină Dentară.

Anii de studiu sunt în conformitate cu planul de învăţământ al Universităţii, aprobat de Ministerul Învăţământului. Chirurgia Maxilo-Facială se predă studenţilor de la Facultatea de Medicină Dentară din anii cinci şi şase. Chirurgia Maxilo-Facială reuneşte ştiinţa de a preveni, diagnostica şi vindeca bolile, cu cea a reconstituirii formelor şi a restabilirii funcţiilor din teritoriul o.m.f., folosind cel mai adesea metode operatorii sângerânde.

Se studiază de către studenţi: infecţiile, leziunile traumatice sau tumorale benigne sau maligne şi chisturile cu localizare în teritoriu, anomaliile dento-maxilare, afecţiunile congenitale, sindromul dureros al feţei. De asemenea, studenţii studiază metodele de prevenire şi combatere a bolilor chirurgicale din teritoriu, în relaţie sau nu, cu bolile generale, precum şi metodele de corectare plastică şi funcţională a structurilor teritoriului.

Cursurile se predau în amfiteatrul E2, cu un număr de 100 de locuri, iar lucrările practice se desfăşoară în baza clinică din strada Păcurari – Palatul Beldiman.

Obiectivele specialităţii de Chirurgie Maxilo- Facială

Atât prelegerile în specialitate, cât şi stagiile clinice, pun la dispoziţia studenţilor un material documentar sintetic, exemplificat prin prezentări de cazuri şi studiu pe bolnav, precum şi pe fotografii sau filme documentare, privind noţiunile de chirurgie maxilo-facială, indispensabile unui bun medic dentist, ce va deveni un ghid pentru activitatea sa profesională ulterioară.

Se urmăreşte ca viitorii medici să-şi însuşească principiile chirurgicale, deoarece medicina dentară este o disciplină chirurgicală. Se familiarizează studenţii cu orientările fundamentale, care să le dirijeze întreaga lor activitate profesională, să le dezvolte raţionamentul clinic. Se pune accent pe importanţa gândirii medicale în manopera practică, în virtutea unui spirit medical pentru tot ce se execută în cabinetul stomatologic, în vederea orientării medicilor spre modernizarea laturii chirurgicale a profesiunii lor. Se pune un accent deosebit pe problemele chirurgicale cu care medicul se confruntă în cabinet. Se insistă continuu pe relaţia unor boli din teritoriul o.m.f. cu afecţiuni generale, ce pot orienta sau determină diagnosticul şi tratamentul corespunzător în afecţiunile teritoriului.

Studenţii sunt pregătiţi să cunoască pacientul în întregul său complex fizic şi psihic, să examineze complet un bolnav cu o afecţiune în teritoriu, să facă corelaţia între bolile generale care pot avea repercursiuni în teritoriul o.m.f., sau a bolilor din teritoriu, care pot avea consecinţe asupra restului organismului. De asemenea, cadrele didactice se străduiesc să dezvolte la student, viitorul medic, raţionamentul clinic în stabilirea diagnosticului, în deducţia prognosticului şi a mijloacelor de tratament adecvate, conform principiilor chirurgicale în întreaga activitate stomatologică.

Activitatea de cercetare a cadrelor didactice

Cadrele didactice ale disciplinei au ca temă de cercetare „ Riscul fumatului şi al consumului de alcool în etiologia cancerului bucal”. Se fac evaluări statistice în rândul studenţilor şi elevilor, se examinează bolnavi şi se duce o campanie intensă în profilaxia cancerului bucal. Concomitent, există şi alte preocupări ştiinţifice pe care le valorifică prin lucrări publicate sau comunicate la diferite congrese sau simpozioane.

Activităţi extracurriculare

Cadrele didactice ale disciplinei participă efectiv la desfăşurarea activităţilor culturale din cadrul Universităţii sau în afara ei, organizează lansări de cărţi, editate la Editura Universităţii, organizează şi participă, împreună cu studenţii, la seri clinice, la conferinţe pe teme de cultură generală.

Progrese în predarea Chirurgiei Maxilo-Faciale

Cadrele didactice au îmbunătăţit substanţial actul şi metodologia de predare a conţinutului disciplinei de Chirurgie Maxilo-Facială, pe care o încadrează în contextul relaţional al întregii patologii a organismului uman.

Faţă de specialitate, studenţii prezintă un deosebit interes, conştienţi fiind că această disciplină le este de un real folos în rezolvarea cazurilor în tratamentul stomatologic. Deasemenea, baza materiala a Clinicii de Chirurgie Maxilo-Faciala s-a imbunatatit prin achizitionarea laserului chirurgical.