Clinica de Parodontologie

DISCIPLINA DE PARODONTOLOGIE

Studiul Parodontologiei se adresează studenţilor anului V si VI, specializarea Medicină Dentară şi studenţilor specializării Tehnică Dentară anul III, din cadrul Facultăţii de Medicină Dentară, Universitatea Apollonia. Cursurile disciplinei sunt predate la un înalt nivel ştiinţific.

Domeniile de interes ale disciplinei sunt reprezentate de metodele moderne de diagnostic, profilaxie şi tratament al bolii parodontale.

Programul didactic se desfăşoară cu studenţii anului V Medicina Dentară, in cadrul disciplinei de Parodontologie , cu studenţii anului VI , la disciplina Cariologie-Endodonţie- Parodontologie, şi studenţii anului III TD, in cadrul disciplinei de Tehnologia aparatelor de imobilizare in parodontopatii.

Ca orientare generală, disciplina este o structură universitară de cercetare pedagogică ce impune o strategie desfă?urată în scopul surprinderii unor relaţii noi între componentele acţiunii educaţionale ?i al elaborării unor soluţii optime de rezolvare a problemelor indicate de procesul instructiv – educative, în conformitate cu exigenţele sociale, iar ca obiect de investigaţie, fenomenul educativ în toată complexitatea sa. Caracterul prospectiv vizează dezvoltarea personalităţii studentului în perspectiva exigenţelor dezvoltării sociale ?i proiectează tipul de personalitate necesar în viaţă.

De aceea, ne însuşim misiunea universităţii ca o realizare a performanţei în domeniul educatiei profesionale, punând accentul pe excelenţă, interdisciplinaritate şi vizibilitate naţionala si internaţională.

Disciplina de Parodontologie isi propune introducerea şi facilitarea cunoaşterii de către studenţi a Parodontologiei şi are ca obiective:

 • Familiarizarea studenţilor cu metodele de examen clinic, utilizarea metodelor de examen clinic şi paraclinic al afecţiunilor parodontale şi interpretarea testelor diagnostic, în vederea stabilirii diagnosticului, prognosticului şi a planului de tratament.
 • Realizarea terapiei etiotrope in bolile parodontale: educaţia sanitară, periajul profesional, detartrajul manual, sonic ultrasonic cât şi a procedurilor de tratament antiinflamator local- şi terapia antimicrobiană locală/sistemică
 • Realizarea tratamentului corectiv parodontal
 • Realizarea Terapiei de menţinere in boala parodontala
 • Efectuarea diferitelor scheme de tratament in afecţiunile parodontale Aceasta se realizează prin:
  • Formularea obiectivului final derularii cunostintelor teoretice si practice
  • Organizarea si disciplina curriculei scolare cat si cele extracurriculare
  • Stabilirea metodologiei de predare, invatare si prelucrare a datelor obtinute ca informatie de formare profesionala
  • Valorificarea si interpretarea rezultatelor obtinute prin sistemul procent de examinare
  • Valorificarea educatiei (finalizarea rezultatelor într-un referat sau lucrare stiinţifică)
  • Demonstrarea capacitatii de a aplica in practică a cunoştinţelor predate, datorita competentelor profesionale obtinute prin procesul de invatamant.

Disciplina are in dotare spaţii şi aparatura necesară pentru realizarea stagiilor clinice ale atudenţilor anilor V şi VI MD, în cadrul cărora se desfăşoară activităţile de învăţământ, medicale şi de cercetare ale disciplinei.

De asemenea, in cadrul disciplinei, se realizează simulari in laboratorul de Simulare haptică al Universităţii si demonstraţii practice ale manoperelor de tratament conservator şi de chirurgie parodontală.

In cadrul studiului Disciplinei de Parodontologie, studenţii obţin o serie de competenţe privind elaborarea diagnosticului şi panului de tratament în bolile parodontale, ce intră in competenţa medicului dentist.

Ce activităţi se desfăşoară in cercetare?

Activitati de cercetare stiintifică – contract cu tema:

 • Evaluarea efectului antimicrobian al unor antimicrobiene traditionale si moderne asupra microbiotei parodontopatogene utilizând testul PET.
 • Cercetare individuală a membrilor disciplinei, materializată in publicaţii cotate ISI si B+

Ce activităţi extracuriculare, profesionale sau culturale s-au desfăşurat?

 • Activităţi extracurriculare desfăşurate in diverse Comisii ale Universitatii si Facultatii, activitate tutoriala, activitate in cercuri stiintifice studentesti .
 • Implicarea in activitatea de pregatire profesională postuniversitară si creditare EMC, Universitatea Apollonia fiind prestator de servicii permanente a acestor activitati prin susţinerea de cursuri si prelegeri la activităţile ştiinţifice naţionale si regionale
 • In ultimii trei ani ca si activitati remarcabile: Congresul Stiintific din cadrul Zilelor Apoloniene, Congresul UNAS, Congresul Institutului de Cercetări Acad Ioan Hăulică, Congresul internaţional al Societătii Române de Biologie Celulară, etc.

Ce a adus nou in peisajul academic apollonian?

Ca si noutate in peisajul academic apollonian aceste activitati desfasurate atât in Clinica de Parodontologie, in Laboratorul de simulare haptică, in cadrul cercului ştiinţific studenţesc de Parodontologie ,au imbunatatit sfera artei educationale ,performantele didactice si pedagogice ale cadrelor didactice, calitatea de intelegere a notiunilor specifice ale disciplinei si atmosfera orelor de curs prin eficacitate exponentiala de comportamente positive.

Activitatile extracurriculare si colaborarea cu organizatiile profesionale au ridicat prestigiul universitatii si au contribuit la o imbunatatire a relatiei profesionale intre cadrele didactice si studenţi.