Clinica de Prevenţie Oro-Dentară

OBIECTIVE

Asigurarea bazei clinice de instruire pentru :

  • PREVENŢIE ORO-DENTARA
  • SEMIOLOGIA SISTEMULUI STOMATOGNAT
  • GERONTOSTOMATOLOGIE
  • PARTICULARITĂŢI CLINICO TERAPEUTICE LA PACIENŢII HIV+, HBV SI CU DIZ ABILITĂŢI
  • PRACTICĂ DE VARĂ
  • ERGONOMIE, BIOINSTRUMENTAR ?I PROTECŢIA MUNCII
  • CERCETARE CLINICĂ
  • ASISTENŢĂ MEDICALĂ DENTARĂ EXTERNALIZATĂ

 

DOTĂRI

Dotările existente în CLINICA DE PREVENŢIE ORO-DENTARĂ, SEMIOLOGIA SISTEMULUI STOMATOGNAT, GERONTOSTOMATOLOGIE, PARTICULARITĂŢI CLINICO TERAPEUTICE LA PACIENŢII HIV+, HBV, ERGONOMIE, BIOINSTRUMENTAR SI PROTECŢIA MUNCII
oferă atât posibilitatea realizării intervenţiilor stomatologice preventive (detartraje manuale şi cu ultrasunete, periaje profesionale, air-flow, fluorizări, sigilări ), cât şi a tratamentelor stomatologice la cerere pentru toate categoriile de vârstă.

Efectuarea baremului clinic la disciplina de PREVENŢIE ORO – DENTARĂ

Accentul pus pe pregătirea practică se concretizează în stagiul clinic programat/ dirijat care cuprinde: prezentări de caz, demonstraţii practice, realizarea baremului practic sub directa îndrumare a cadrului didactic, activităţi monitorizate în caietul asistentului. De asemenea, în timpul modulului, studenţii realizează proiecte, coordonate de cadre didactice, pe teme fixate de la începutul modulului. Aceste proiecte sunt astfel concepute încât studenţii să se documenteze asupra unor noutăţi şi studii publicate în reviste din ţară şi din străinătate.

Baremul clinic la disciplina de Prevenţie oro-dentară, obligatoriu pentru toţi studenţii, include efectuarea de către aceştia a intervenţiilor stomatologice preventive şi anume: stabilirea indicaţiilor şi executarea unui detartraj manual sau ultrasonic, executarea periajului profesional, executarea unui air-flow, sigilarea molarilor permanenţi tineri, fluorizarea locală, determinarea indicilor de placă şi de sângerare, individualizarea tratamentului profilactic şi periodizarea lui în raport cu necesităţile pacientului, tehnica coloraţiei intravitale cu albastru de toluidină.

Competenţele dobândite pe parcursul stagiilor clinice de Prevenţie oro-dentară au drept consecinţă cunoaşterea importanţei prevenirii afecţiunilor oro- dentare şi a momentului aplicării acesteia, cunoaşterea metodelor de preîntâmpinare, corectare şi oprire a manifestărilor ce pot determina sau amplifica îmbolnăviri ale sistemului stomatognat, modalităţi de prevenţie a cariei dentare, prevenirea parodontopatiilor marginale şi a cancerului oral.

În cadrul disciplinei de Semiologie a sistemului stomatognat, studenţii vor efectua în cadrul baremului: examenul clinic stomatologic cu identificarea semnelor şi simptomelor diferitelor afecţiuni ale sistemului stomatognat, recomandarea examenelor paraclinice în vederea precizării extinderii unor leziuni decelate la examenului clinic, precum şi în vederea stabilirii diagnosticului, stabilirea indicilor clinico-biologici generali, loco-regionali şi locali, formularea ipotezelor diagnostice pe baza semnelor şi a simptomelor în context sistemic şi prezentări de cazuri în contextul semiologiei sistemului stomatognat.

La disciplina de Gerontostomatologie

parcurgerea baremului de către studenţi presupune: evaluarea clinică şi paraclinică, generală şi locală, a pacientului vârstnic, depistarea fenomenelor de senescenţă şi a patologiei specifice generale şi locale la nivelul elementelor sistemului stomatognat (evaluarea gerontologică locală cuprinde indicatori pentru fiecare element al sistemului stomatognat), stabilirea geroindexului general ş i local ce permite caracterizarea îmbătrânirii (fiziologică, accelerată, întârziată ), cunoaşterea şi aplicarea particularităţilor tratamentului stomatologic la vârstnici. De asemenea, efectuarea tratamentului profilactic al vârstnicului, aplicarea măsurilor de profilaxie a îmbătrânirii şi efectuarea educaţiei sanitare în cazul vârstei a-III-a sunt componente ale baremului clinic.

Disciplina referitoare la particularităţile clinico-terapeutice ale pacienţilor HIV pozitiv, HBV, dizabilităţi este o disciplină cu caracter integrat care implică o abordare multi şi interdisciplinară (boli infecţioase, farmacologie, dermatologie), de aceea baremul presupune: interpretarea unui buletin de analize hematologice şi serologice şi a unui Rx, respectarea măsurilor de asepsie şi antisepsie în cabinetul de medicină dentară şi a particularităţilor legate de pacienţi cu risc crescut de a transmite boli infecto-contagioase, evaluarea pacientului cu HIV, HVB, dizabilităţi, conduita de urgenţă în asistarea endodontică şi chirurgicală a pacientului cu HIV, Hepatita virală B.

 

2. Cercetarea clinică

Ca o consecinţă a preocupărilor constante în domeniul biocompatibilităţii restaurărilor dentare, specialiştii CLINICII DE PREVENŢIE ORO-DENTARĂ, SEMIOLOGIA SISTEMULUI STOMATOGNAT, GERONTOSTOMATOLOGIE, PARTICULARITĂŢI CLINICO TERAPEUTICE LA PACIENŢII HIV+ , HBV şi CU DIZABILITĂŢI, împreună cu studenţii, formează colectivul de cercetare focalizat pe tema „Efecte alergotoxicologice ale restaurărilor dentare asupra mediului oral şi ameliorarea lor”, cu derulare pe trei ani, cu fonduri puse la dispoziţie de universitate.

3. Asistenţă medicală dentară protetică externalizată

În Clinica de Preven?ie oro-dentară sunt consultaţi, zilnic, pacienţi care necesită diferite tratamente stomatologice ca urmare a patologiei variate a sistemului stomatognat.