Comisia de Cercetare Științifică. Institutul de Cercetare Academician „Ioan Hăulică”

Coordonatori:

Prof. Univ. Dr. Popa Marcel

Șef Lucr. Dr. Laura Romila