B. Dilemele comunicaționale ale lumii contemporane. Componenta lingvistică a comunicării – româna globală