Comitet de Organizare

PREŞEDINTELE DE ONOARE AL CONGRESULUI

Acad. Constantin Gh. Marinescu

  

PREŞEDINTELE CONGRESULUI

Prof. univ. dr. Vasile Burlui

  

SECRETAR ȘTIINȚIFIC

Şef lucr. dr. Laura Romila

  

COMITETUL DE ORGANIZARE

Prof. univ. dr. Rodica Ghiuru
Prof. univ. dr. Carmen Stadoleanu
Prof. univ. dr. Dumitru Popa
Conf. dr. Cornelia Ursu
Prof. univ. dr. Dan Gabriel Sîmbotin
Prof. univ. dr. Iulian Popescu
Prof. univ. dr. Xenia Patraş
Prof. univ. dr. George Costin
Prof. univ. dr. Ion Apostol
Conf. univ. dr Mina-Maria Rusu

Conf. univ. dr. Mihaela Vasiliu
Conf. univ. dr. Carmen Grierosu
Conf. univ. dr. Gabriela Mihalache
Conf. univ. dr. Letiția Doina Duceac
Conf. asoc. dr. ing. Leonard Atanase
Conf. univ. dr. Paul Gorban
Conf. univ. dr. Vasile Roman
Conf. univ. dr. Mihai Luchian
Șef lucr. dr. Smaranda Nazarie
Șef lucr. dr. Oana Darabă

Șef lucr. dr. Adrian Brunello
Asist. drd. Paula Merlușcă
Asist. drd. Oana Cucoveică
Asist. drd. Toni Andor Cigu
Asist. drd. Dana Mihai
Asist. drd. Ionel Pintilii
Corneliu Mureșanu
Redactor – Iuliana Bubuianu
Secretar tehnic – Iulia Carmen Cristea