De ce Universitatea „Apollonia” din Iaşi?

universitatea apollonia

Mai întâi pentru că fiinţează în cel mai potrivit loc, Iaşul, cel care oferă avantajele proprii oricărui mare oraş.

Universitatea „Apollonia” este una nouă în spirit şi cunoaştere, creată în mediul deschis, european, democratic de după anul 1989. Alte instituţii asemănătoare sunt atinse de anchiloza rutinei, sau sufocate de suficienţa unui trecut onorabil.

Universitatea „Apollonia” este o instituţie flexibilă, capabilă să se acomodeze perpetuum noului .

Principiile după care este organizată sunt inspirate de modele modeme şi conţin norme recunoscute ale managementului universitar european. În chip particular şi fericit la Universitatea „Apollonia” se întrepătrund armonios experienţa generaţiei adulte, de profesori experimentaţi, cu mobilitatea şi aspiraţiile profesionale ale profesorilor tineri şi foarte tineri.

Universitatea este cu adevărat ALMA MATER, iar prin conţinutul activităţii, ilustrează întru totul adagiul lui Seneca: Res severa verum gandium. Şi, pe deplin adevărat, un lucru serios este o adevărată bucurie.

La Universitatea „Apollonia” curge o viaţă efervescentă, dedicată studiului şi noutăţilor.

Activităţile de implicare a cursanţilor în cunoaşterea ştiinţifică şi în acţiunile extracurriculare reprezintă tot atâtea argumente riguroase pentru a putea proba oricui.

Nu neapărat ca ultim argument, dar în mod sigur unul de substanţă îl reprezintă misiunea asumată prin jurământul de credinţă al Universităţii: BONUM BONO NASCITUR. Binele naşte bine !