Dotări şi investiţii

Universitatea „Apollonia” din Iasi armonizează activitatea de investiţii, de dotare tehnică şi materială cu obiectivele învăţământului universitar modern şi le particularizează specialităţilor active în prezent.

Pentru specializările Medicină dentară şi Tehnică dentară sunt asigurate condiţiile pentru ca absolvenţii să dobândească toate competenţele profesionale. Pentru însuşirea disciplinelor fundamentale, în sediul central există laboratoare cu o capacitate adaptată specificului grupelor de studiu.

Pentru faza a doua de pregătire, când predomină disciplinele de specialitate, activitatea se desfăşoară în patru clinici profilate pe medicină dentară, pentru adulţi şi copii: protetică dentară, odonto/pedodonţie, orto/pedodonţie, chirurgie/implantologie. În aceste sedii se desfăşoară activitate practică de asistenţă medicală stomatologică, astfel ca studenţii să aplice şi să verifice competenţa dobândită teoretic. Pentru disciplinele de medicină generală sunt încheiate contracte cu centre medicale de profil.

Specializarea de Tehnică dentară beneficiază suplimentar de un laborator demonstrativ modern şi de două laboratoare de execuţie a protezelor dentare.

Pentru Facultatea de Ştiinţe ale Comunicării există dotări pentru documentare, publicare şi de cercetare.

Serviciile Departamentului Informatică şi o bogată colecţie de materiale în format electronic contribuie la desfăşurarea unui proces de învăţământ de ţinută şi calitate. O atenţie deosebită se acordă documentării şi cercetării. Astfel, universitatea deţine spaţii adecvate de depozitare, sală de lectură, dispune de un Centru de cercetare şi investigaţii medicale dotate prin efort propriu şi prin colaborare internaţională.

Universitatea „Apollonia” din Iasi investeşte constant şi în activitatea extracurriculară a studenţilor, acţiunile de această natură fiind sprijinite inclusiv financiar.