Laborator culturi celulare

Laboratorul de culturi celulare al Universităţii „Apollonia” din Iaşi a fost înfiinţat în anul 2013 la iniţiativa Preşedintelui universităţii, Prof. univ. Dr. Vasile Burlui, şi îşi are locaţia la sediul universităţii de pe str. Păcurari, nr.11 fiind parte componentă a Platformei de Cercetare.

Resursa umană a laboratorului este reprezentată de Şef lucr.dr. Oana-Maria Darabă şi  Asist.drd. Irina Paula Merluşcă. Personalul laboratorului a urmat un stagiu de pregătire în cadrul departamentului de Anatomie şi Embriologie Moleculară la Universitatea Ruhr, Bochum, Germania, obţinând competenţe de lucru în tehnici de culturi celulare.

Scopul Laboratorului de Culturi celulare este de a contribui la creşterea nivelului de cunoaştere ştiinţifică prin cercetări de biologie celulară şi moleculară. Laboratorul de culturi  celulare  are drept obiectiv  iniţierea de culturi celulare primare, cultivarea şi menţinerea liniilor celulare, caracterizarea morfologică a celulelor, determinarea citotoxicităţii unor materiale cu aplicabilitate în medicina dentară prin calcularea viabilităţii celulare etc.

Echipamente:

Laboratorul de culturi celulare conţine echipamente moderne care permit o gamă variată de experimente:

  • hotă cu flux laminar (LAMIL PLUS 13, Kartusallan Metally Oy),
  • centrifugă (ROTOFIX-32A, Hetich),
  • microscop inversat (CKX41, Olympus), pentru contrast de faza şi câmp luminos cu sistem de captare a imaginii şi soft specific,
  • incubator cu CO2 ((air/CO2) MCO-5AC, Sanyo),
  • baie de termostatare (Digibath 2 – BAD 2Raypa),
  • termostat (Memmert),
  • pompă vid (Roth),
  • frigider (Artic),
  • lampă UV,
  • hemocitometru (Brand Neubauer).

Experienţă în stabilirea citotoxicităţii: Încă de la înfiinţare în laboratorul de culturi clulare au fost testate o serie de biomateriale cu aplicabilitate în medicina dentară, materiale achiziţionate sau obţinute în cadrul diverselor departamente de cercetare ale universităţii. Rezultatele experimentelor au fost diseminate în cadrul unor congrese sub forma de lucrări comunicate sau publicate.