Laborator de discipline funcţionale: Fiziologie, Fiziopatologie Farmacologie, Biochimie, Microbiologie

Disciplinele ce compun Departamentul de Discipline funcţionale sunt:

 • Biochimie;
 • Biofizică;
 • Farmacologie;
 • Ecofarmacogenetică;
 • Fiziologie;
 • Microbiologie;
 • Fiziopatologie.

 

1. Definirea structurii de bază

Biochimia este ştiinţa care studiază metodele fizice moderne de analiză şi determinare a structurii compuşilor chimici; scopul bine determinat este de a permite studenţilor să facă legătura între structura chimică şi proprietăţile farmacologice, biochimice ale compuşilor chimici. Cursurile acestei discipline prezintă informaţii despre: compuşi chimici – materiale dentare cu funcţiune fiziologică specifică şi activitate biologică.

Biofizica, după cum are în exprimare noţiunile de bio şi fizică, se defineşte prin implicarea mecanismelor fizice în funcţionarea normală şi patologică a diferitelor ţesuturi şi organe din organismul uman. O altă definiţie, de altfel identică, este aceea că biofizica este ştiinţa care studiază fenomenele fizice implicate în funcţionarea sistemelor biologice prin utilizarea de tehnici, concepte fizico – chimice şi aparate matematice prin care acestea sunt interpretate. Pe baza acestora biofizica elaborează strategii si tehnici de diagnostic şi terapie.
Fiziologia este ştiinţa funcţiilor materiei vii; ea se ocupă cu studiul proceselor şi constantelor normale ale structurilor biologice superior organizate, începând cu structurile celulare şi sfârşind cu organismul uman.
Farmacologia este ştiinţa care se ocupă cu studiul originii, proprietăţilor fizico-chimice, compoziţiei, clasificării şi acţiunilor terapeutice a medicamentelor asupra organismului.

 

2. Obiectivele disciplinei de Biofizică:

După cum are in exprimare noţiunile de bio şi fizică, se înţelege că această ştiinţă se defineşte prin implicarea mecanismelor fizice în funcţionarea normală şi patologică a diferitelor ţesuturi şi organe din organismul uman. O altă definiţie, de altfel identică, este aceea că biofizica este ştiinţa care studiază fenomenele fizice implicate în funcţionarea sistemelor biologice prin utilizarea de tehnici, concepte fizico – chimice şi aparate matematice prin care acestea sunt interpretate. Pe baza acestora biofizica elaborează strategii si tehnici de diagnostic şi terapie.

Obiectivele biofizicii şi biochimiei medicale pot fi ordonat în patru grupe:

 1. pe baza fundamentelor biofizicii se încearcă formarea gândirii medicale şi biologice a viitorilor medici
 2. adâncirea cercetării fundamentale în principalele ei direcţii de investigare biofizică
 3. o cercetare practică prin utilizarea calculatoarelor în investigaţii clinice şi de laborator
 4. Lărgirea perspectivelor biofizicii în formele de învatamânt

Disciplina de Biofizică este predată de conf.dr. Gabriela Mihalache si conf.dr. Liliana Sachelarie. În cadrul procesului de învăţământ se predau ore de curs şi ore de luctări practice pentru toate specializările din cadrul Universităţii ”Apollonia”. Se observă în imagini modalitatea de lucru a studenţilor la lucrările practice (exemple de măsurători):

Durata cursurilor este de două ore şi funcţie de numărul de ore pe specializări este o dată sau de două ori pe săptămână.
Durata orelor de lucrări practice este de patru ore cu o intrare sau două pe fiecare grupă, la fel, funcţie de numărul de ore pe specializări.
Procesul de cercetare este reflectat prin participarea atât a cadrelor didactice cât şi a studenţilor, la manifestări ţtiinţifice din domeniile respective din cadrul universitătii.
De asemenea procesul de cercetare este evidenţiat prin lucrări publicate în revistele se specialitate atât a cadrului didactic cât şi a studenţilor.
În cadrul disciplinei de Biofizică, pe lânga activitatea didactică s-au desfăşurat si o serie de activităţi extracuriculare, profesionale şi culturale precum:
– seri clinice studenţeşti
– participarea studenţilor împreună cu cadrul didactic la diverse manifestări culturale ( teatru, operă etc.)
– vizitarea obiectivellor de interes cultural şi ştiinţific a laşului
Rezultatul activităţilor din cadrul disciplinei este reflectat prin atitudinea pozitivă a studenţilor şi prin numeroasa lor participare la acestea.
Pentru viitor vom implica şi alte activităţi atât în cadrul universităţii cât şi cu colaborare cu alte universităţi şi alte cetre universitare.
Obiectivele fiziologiei şi fiziopatologiei sunt:
– însuşirea cunoştinţelor teoretice de bază ale fiziologiei şi fiziopatologiei umane privind funcţionarea aparatelor şi sistemelor organismului în condiţii de echilibru patologic sau de boală;
– însuşirea cunoştinţelor practice legate de investigarea capacităţilor şi indicatorilor de explorare funcţională a organismului şi a valorilor normale şi patologice ale acestora;
– deprinderea efectuării unor teste, probe şi analize de evaluare a marilor funcţii;
– deprinderea efectuării unor teste exploratorii a funcţiilor sistemului stomatognat;
– informarea cu privire la importanţa funcţionării normale şi anormale a aparatelor şi sistemelor ce alcătuiesc organismul uman;
– identificarea la nivelul organelor a unei funcţii normale de cea patologică;
– însuşirea noţiunilor de bază privind organizarea şi proprietăţile fundamentale ale materiei vii (fiziologie generală şi celulară);
– însuşirea noţiunilor de bază privind homeostazia mediului intern (fiziologie generală şi celulară);
– însuşirea principiilor fundamentale de funcţionare a aparatelor şi glandelor organismului uman (fiziologie specială);
– însuşirea principiilor fundamentale de reglare a funcţiilor organismului uman.

 

3. Disciplinele mai sus enumerate sunt coordonate astfel:

a. biochimie – Şef lucrări Chimist Dr.Simona Nichitus;
b. biofizică – Conf. Fizician Dr. Gabriela Mihalache si Conf. Fizician Dr. Liliana Sachelarie;
c. farmacologie – Prof. Univ. Dr. Xenia Patras;
d. ecofarmacogenetică – Prof. Univ. Dr. Xenia Patras;
e. fiziologie – Conf. Dr. Titiana Constantin;
f. fiziopatologie – Şef lucrări Dr. Cezarina Dragomirescu.

 

4. Activităţile desfăşurate în învăţământ:

În cadrul orelor de curs studenţii vor învăţa noţiunile teoretice de bază privind funcţionarea corectă şi normală a organelor umane, iar în cadrul lucrărilor de laborator vor efectua experimente folosind noţiunile însuşite la curs.
Predarea se face prin prelegeri interactive, pentru a atrage studentul în discuţii de interes pentru formarea sa profesională. Se va urmări actualizarea permanentă a cursului şi lucrărilor de laborator cu noi metode apărute pe plan mondial. Studenţii vor fi încurajaţi ca în cadrul lucrărilor de specialitate să caute informaţii cât mai noi.

 

5. Activităţile desfăşurate în cercetare:

Acumularea cunoştinţelor pe parcursul orelor de cercetare, face posibilă acumularea următoarelor competenţe:
– Cognitive: cunoaşterea principalelor noţiuni de biochimie, biofizică, fiziologie umană şi farmacologie, absolut necesare într-o corectă operare cu profilul patologic al unei persoane.
– Tehnice: cunoaşterea metodelor de utilizare eficientă a noţiunilor fiziologice, cu aplicaţie ulterioară în domeniul diverselor specialităţi medicale.
– Profesionale: acumularea de cunoştinţe ce oferă posibilitatea abordării ştiinţifice a unor probleme reale ce pot susţine luarea unor decizii corecte profesiniste într-un cabinet de medicină dentară.
Procesul de cercetare este reflectat prin participarea atât a cadrelor didactice cât şi a studenţilor, la manifestări ştiinţifice din domeniile respective din cadrul universităţii.
De asemenea procesul de cercetare este evidenţiat prin lucrări publicate în revistele se specialitate atât a cadrului didactic cât şi a studenţilor.
La bichimie sunt în curs de desfăşurare o serie de teme de cercetare cum ar fi: Sinteza unor substanţe cu grup terţiar amino cu rol în reechilibrarea fiziologică intestinală, Montorizarea concentraţiei de fluor, a valorii pH-ului din aerul atmosferic, cu implicaţii în homeostazia organismelor, Studiul izotermelor de desorbţie a miconazolului nitrat din tablete bucoadezive,
Conceperea unei instalaţii de sinteză a unor substanţe organice cu implicaţii asupra menţinerii stării fiziologice organice. O serie din temele menţionate au fost realizate parţial, fiind apreciate la nivel naţional şi internaţional. Dintre acestea se pot menţiona:

Activitatea de cercetare se concretizează şi prin participarea la manifestări ştiinţifice naţionale şi internaţionale, cum ar fi:

 • Zilele “Sfintei Apollonia”, Iaşi
 • Conferinţa regională de dermatologie “Zilele Gh. Năstase” Iaşi
 • Congresul naţional de dermatologie,
 • Simpozioane şi Work shop-uri de specialitate (dermatovenerologie şi cosmetică dermatologică).

Disciplina de fiziologie dispune de o activitate bogată, precum:

I) Lucrări ştiinţifice comunicate:

– “ Psihoanaliza şi psihodinamica în psihodermatologie”.

II) Lucrări ştiinţifice publicate, în reviste cotate ISI:

– „ The corrosion resistance of NiTi alloy before and after thermo-mechanical solicitations” . Authors: Adela Dragos Ursanu, Sergiu Stanciu, Ramona Cimpoesu, Mihela Ratoi, Titiana Constantin, Iulian Ionita, Iulian Cimpoesu – Applied Mechanics and Materials, lucrarea aprobata pentru publicare in luna mai, 2013.
– „ Nitinol chemical surface preparation for thin layers deposition”. Authors: Ramona Cimpoesu, Adela Dragos Ursanu, Sergiu Stanciu, Iulian Cimpoesu, Iulian Ionita, Titiana Constantin – Indian Journal of Engineering and Material Science, lucrarea aprobata pentru publicare in luna iunie, 2013.
– “Preliminary testing of corrosion characteristics of Nichel, Titanium, alloy coated with various olymers” – Optoelectronics and Advanced Materials – Rapid Communications ( OAM-RC), septembrie, 2011.
– „Microstructural 2D and 3D analyse of a shape memory alloy in different solicitation conditions” – International Journal of moderning manufacturing technologies (IJMMT), martie, 2012.

III) Membri în societăţi ştiinţifice şi profesionale:

– membru USSM Iaşi;
– membru al Societăţii române de dermato- Venerologie;
– membru al Societăţii europene de dermatologie.

IV) Cursuri de specializare şi perfecţionare

– “Actualităţi în dermatoscopie”, octombrie, 2011;
– Training pe tema „ Dermocosmetică”, iunie – octombrie, 2012.
– „ Training Course Surgery of the Face: Aesthetic & medical Approach”, România, Bucharest, November, 2-3, 2012.

V) Cărţi publicate: „ Aspecte psihologice în bolile dermatologice. Terapia bolilor psihodermatologice prin hipnoză”, Ed. Tehnopress, Iaşi, 2011.

Cărţi în curs de editare: „ Fiziologie pentru Medicină Dentară”.

VI) Activitatea în cadrul planului intern de cercetare: „ Manifestări oro-faciale în psihodermatopatii. Dermocosmetică facială” (2012 – 2015).

Colectivele de cercetare sunt alcătuite din cadre didactice şi studenţi ai Universităţii “Apollonia”, precum şi din colaboratori externi pentru diferite teme (Universitatea Tehnică „Gh. Asachi” – Facultatea de Chimie, Pr. Dr. Maria Lungu, Facultatea de Ingineria şi Ştiinţa Materialelor, Lector Dr. N. Cimpoeşu).

Timpul acordat cercetării şi documentării ştiinţifice este de:
– 12 ore/săptămână în modul;
– 30 ore/săptămână înafara modulului.

VII) S-a propus pentru cursurile postuniversitare tema „Aspecte dermocosmetice oro-faciale”.

VIII) Organizări de manifestări ştiinţifice: Dr. Titiana Constantin este membru în Comitetul de organizare anuală a Conferinţei Regionale de Dermatologie „ Zilele Gh. Năstase”, Iaşi.

IX) Recunoaşterea naţională şi internaţională (membru în societăţi ştiinţifice şi profesionale):
– membru al Societăţii Române de Dermat ologie-Venerologie;
– membru al Societăţii Europene de Dermatologie-Venerologie (Member ID: 8069, Specialist);
– membru al USSM, Iaşi.

 

6. Activitatea extracuriculară

În cadrul disciplinelor de Biofizică, Biochimie, Farmacologie, pe lânga activitatea didactică s-au desfăşurat si o serie de activităţi extracuriculare, profesionale şi culturale precum :
• seri clinice studenţeşti
• participarea studenţilor împreună cu cadrul didactic la diverse manifestări culturale (teatru, operă, etc.)
• vizitarea obiectivelor de interes cultural şi ştiinţific ale laşului

Activitatea ştiinţifică cu studenţii la disciplinele de fiziologie şi fiziopatologie se desfaşoară în cadrul Cercului studenţesc. Referatele prezentate au tematica suprapusă pe temele planului intern de cercetare a disciplinei, precum şi pe conţinutul curriculei.
Valorificarea cercetării ştiinţifice studenţeşti se face prin comunicate şi referate periodice în cadrul Serilor clinice studenţeşti, Cercului ştiinţific studenţesc, sau cu ocazia a diferite manifestări ştiinţifice (Congresul „Zilele „Apolloniei” , secţiunea de Comunicări ştiinţifice studenţeşti, Congresul de ştiinţe medicale pentru studenţi – Chişinău).
Rezultatele parţiale sunt incluse în planul de cercetare al disciplinei.
Toţi coordonatorii sunt tutori pentru un număr de studenţi , anii I – VI, Medicină Dentară.

 

7. Activitatea în comunitatea academică

În şedinţele de Senat şi Departament s-a primit responsabilitatea a diferite funcţii: îndrumător de an pentru Anul I Medicină Dentară ( Dr. Titiana Constantin), membru în Comisiile de activitate ale Universităţii „Apollonia” din Iaşi ( Dr. Xenia Patras, Dr. Liliana Sachelarie, Fizician Dr.Gabriela Mihalache, Chimist Dr.Simona Nichitus ).

 

8. Opinii ale studenţilor, planuri de viitor

Rezultatele activităţilor din cadrul disciplinelor sunt reflectate prin atitudinea pozitivă a studenţilor şi prin numeroasa lor participare la acestea. Pentru viitor ne vom implica şi in alte activităţi, atât în cadrul universităţii cât şi în ceea ce priveşte colaborarea cu alte centre universitare naţionale şi externe. Personalitatea Universităţii „Apollonia” trebuie promovată prin cadrele didactice şi studenţii săi, cuvintele ce caracterizează acest ansamblu educativ şi cultural fiind: profesionalim, cinste, seriozitate.

 

Coordonator al Departamentului de Discipline funcţionale,

Conf.univ.Dr. Titiana Consta