Prorector pentru Calitatea Învățământului

Stadoleanu-CarmenUn accent deosebit in cadrul dezvoltarii institutionale este pus pe evaluarea, implementarea, monitorizarea şi îmbunătăţirea continuă a calităţii educaţiei, ca şi criteriu fundamental al evoluţiei universităţii. În UAI există o strategie şi o politică centrată pe calitate care au ca obiectiv principal asigurarea unui proces instructiv-educativ de calitate, centrat pe student, dezvoltarea şi valorificarea activităţii de cercetare şi furnizarea de servicii pentru societate.

Comunitatea academica, in cadrul dezvoltarii spiritului academic, este interconectata printr-o bună comunicare, prin întâlniri, dezbateri şi procese de anticipare la nivel instituţional ceea ce ne asigură o cultură a calităţii autentică, matură şi performantă.

Prin urmare, plecând de la una dintre definiţiile culturii calităţii enunţată de Crosby “A culture of quality is one in which everybody in the organisation, not just the quality controllers, is responsible for quality”, am încercat să definim o cultură a calităţii noastre instituţionale, prin diferite abordări şi metode:

  • printr-un sistem de management total al resurselor ce nu neglijează nici o resursă, grup, idee – acest tip de management permite universităţii îndeplinirea obiectivelor propuse şi creşterea calităţii procesului de predare-învăţare şi a tuturor serviciilor adiacente,
  • printr-o atitudine obiectivă, realistă care vizează îndeplinirea misiunii şi obiectivelor asumate de universitate şi cu o viziune clară asupra viitorului.

În acest sens se are în vedere configurarea carierei viitorilor specialişti prin:

  • dezvoltarea conceptului de pregătire completă în domenii interdisciplinare şi complementare;
  • folosirea celor mai moderne tehnici, tehnologii şi metode de investigare;
  • stimularea gândirii şi creativităţii, educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii;
  • competitivitate si planificare eficienta a  activităţii de cercetare;
  • menţinerea parteneriatelor internaţionale, a mobilităţilor şi acţiunilor care să contribuie la internaţionalizarea instituţiei;
  • asigurarea unei culturi solide şi înaltă educaţie in scopul largirii orizontului profesional si cultural;
  • consolidarea legăturilor cu absolvenţii deveniţi veritabili ambasadori ai mediului academic academic care domină întreaga activitate a universităţii etc.

Credem cu tărie că promovarea bunelor practici, experienţa şi schimburile de experienţă sunt importante pentru dezvoltarea culturii calitatii instituţionale in scopul indeplinirii triplei misiuni asumate-educativa, cultural si de cercetare stiintifica.

Prof. Dr. Carmen STADOLEANU