Procedura de organizare si desfasurare a admiterii in ciclul de studii universitare de licenta