Admitere 2022-2023 MD

Facultatea de Medicină Dentară din cadrul Universității „Apollonia” din Iași, acreditată prin Legea nr. 481 din 12 iulie 2002, organizează admiterea pentru anul universitar 2022-2023, pentru programele de studiu:

Medicină Dentară: 50 locuri

Tehnică Dentară: 25 locuri

Asistenţă Medicală Generală: 40 locuri

Balneofiziokinetoterapie şi Recuperare: 20 locuri

 

Sesiunea de vară:

Etapa I  – înscrieri 23 mai – 13 iunie 2022

– examen 15 iunie 2022

Etapa II – înscrieri 04 iulie – 27 iulie 2022

– examen 29 iulie 2022

 

Sesiunea de toamnă:

Etapa III – înscrieri  05 – 26 septembrie 2022

– examen       28 septembrie 2022

 

Condiții de înscriere:

 – Absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat.

 

Documente necesare înscrierii :

a. Certificat de naștere (și casatorie unde este cazul) în copie;

b. Copie simplă după cartea de identitate/buletin de identitate și originalul care se returnează;

c. Diploma de bacalaureat în original și copie simplă (sau diploma echivalentă a acesteia și copie legalizată) și foaia matricolă în original și copie simplă;

d. Trei fotografii tip buletin;

e. Adeverință medicală eliberata de medicul de familie;

f. Adeverința din care să rezulte calitatea de student și faptul că diploma de bacalaureat în original este depusă la alta facultate, pentru studenții care se înscriu la concurs pentru a urma o a doua specializare;

g. Dovada achitării taxei de înscriere la casieria Universității sau în contul RO63BTRL02401205T09618XX;

h. Diploma de Licență/Absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta în copie simplă pentru licențiații/absolvenții de Facultate/Colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare;

i. Copie simplă după suplimentul la diploma pentru licențiații care provin din domenii înrudite cu specializarea la care s-au înscris;

j. Copie simplă după programa analitică pentru licențiații care provin din domenii înrudite cu specializarea la care s-au înscris;

k. Dosar plic.

 

Modul de depunere al documentelor necesare pentru dosarul de admitere:

– on-line (scanate) la adresa de mail: [email protected];

– sau la secretariatul Universităţii Apollonia din Iaşi, din str. Păcurari, nr. 11

 

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE

BIBLIOGRAFIE

Biologie – Manual pentru clasa a XI-a aprobat de MEN

Autori: Dan Cristescu,  Carmen Sălăvăstru, Bogdan Voiculescu, Cezar Th. Niculescu, Radu Carmaciu. Editura: Corint

 

TEMATICA EXAMENULUI DE ADMITERE

I. Alcătuirea corpului uman:

a) Topografia organelor și sistemelor de organe;

b) Niveluri de organizare;

c) Celule, țesuturi, organe, sisteme de organe, organism;

d) Celula;

e) Țesuturile.

 

II. Funcțiile fundamentale ale organismului uman:

A. Funcțiile de relație:

1. Sistemul nervos;

2. Analizatorii;

3. Glandele endocrine;

4. Sistemul osos;

5. Sistemul muscular.

B. Funcțiile de nutriție

1. Digestia și absorbția

a) Digestia

b) Absorția intestinală (la nivelul intestinului subțire)

c) Digestia, absorția și secreția la nivelul intestinului gros

2. Circulaţia

a) Grupele sangvine-transfuzia

b) Hemostaza si coagularea sângelui

c) Marea si mica circulaţie

d) Circulația limfatică

e) Activitatea cardiacă

3. Respiraţia

4. Excreția

 

C. Funcția de reproducere.

III. Organismul uman– un tot unitar.

1.Metabolismul. Reglarea metabolismului;

2.Homeostazia;

3.Imunitatea.

 

Procedura de înscriere presupune parcurgerea următorilor pași:

a. Verificarea dosarului de înscriere;

b. Completarea fișei de înscriere;

c. Achitarea taxelor de înscriere;

 

Procedura de examinare presupune următoarele:

– Analiza dosarului de înscriere – media de bacalaureat are o pondere de 25% din media de admitere;

– Proba de testare a cunoștinţelor generale și de specialitate are o pondere de 75% din media de admitere: forma de examinare – grila + interviu.

Lămuriri suplimentare se pot obține la sediul Universității „Apollonia” din Str. Păcurari, nr.11.

 Aprobată în sedința de Senat a Universitatii „Apollonia” din Iasi.

 

            Aprobată în ședința Senatului Universității „Apollonia” din Iași din data de 27.01.2022.