Admitere la Master în Comunicare Instituțională

ADMITEREA 2022-2023

 Facultatea de Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii „Apollonia” din Iasi, acreditata prin Legea nr. 481 din 12 iulie 2002, organizeaza admiterea pentru anul universitar 2022-2023:

 

Program de studiu de masterat:

– Comunicare Instituţională: 50 locuri

 

Sesiunea de vară:

Etapa I  – înscrieri 23 mai – 13 iunie 2022

               – interviu 15 iunie 2022

Etapa II – înscrieri 04 iulie – 27 iulie 2022

                – interviu 29 iulie 2022         

Sesiunea de toamnă:

Etapa III – înscrieri  05 – 26 septembrie 2022

                – interviu    28 septembrie 2022

Condiții de înscriere:

 

– Absolvenți cu diplomă de licenţă.

 

Documente necesare înscrierii :

 

  1. Certificat de naștere (și căsătorie unde este cazul) în copie;
  2. Copie simplă după cartea de identitate/buletin de identitate și originalul care se returnează;
  3. Diploma de bacalaureat în original și copie simplă (sau diploma echivalentă a acesteia și copie legalizată) și foaia matricolă în original și copie simplă;
  4. Diploma de licenţă în original şi copie simplă (sau diploma echivalentă a acesteia şi copie legalizată) şi suplimentul la diploma de licenţă în original şi copie simplă;
  5. Trei fotografii tip buletin;
  6. Adeverință medicală eliberată de medicul de familie;
  7. Adeverința din care să rezulte calitatea de student și faptul că diploma de licenţă în original este depusă la alta facultate, pentru studenții care se înscriu la concurs pentru a urma o a doua specializare;
  8. Dovada achitării taxei de înscriere la casieria Universității sau în contul

RO63BTRL02401205T09618XX;

  1. Dosar plic.

 

Modul de depunere al documentelor necesare pentru dosarul de admitere:

– on-line (scanate) la adresa de mail: [email protected];

– sau la secretariatul Universităţii Apollonia din Iaşi, din str. Păcurari, nr. 11

 

Condiții de admitere:

Media aritmetică dintre  nota de la examenul de licenţă şi nota de la interviu.

Lămuriri suplimentare se pot obține la sediul Universității „Apollonia” din Str.

Păcurari, nr.11.

 

            Aprobată în ședința Senatului Universității „Apollonia” din Iași din data de 27.01.2022.