Servicii

Acces la informaţie
Utilizatorii bibliotecii noastre au acces gratuit la informaţia conţinută în toate documentele şi bazele de date pe care le deţinem.
• Consultarea cataloagelor alfabetice şi sistematice tradiţionale în paralel cu Catalogul online al bibliotecii.
• Consultarea colecţiilor în sălile de lectură cu acces direct la publicaţii şi cu acces indirect (publicaţiile aflate în depozite).
• Consultarea on-line a unor publicații ( periodice, carți, tratate, etc.)
• Informaţii documentare şi bibliografice.
• Îndrumări privind utilizarea instrumentelor de informare în bibliotecă.
• Rezervări de titluri solicitate pentru un anumit timp.
• Acces la INTERNET prin fir şi Wi-Fi.
• Acces la bazele de date la care Biblioteca are abonament.
• Împrumut interbibliotecar
Pentru mărirea fondului documentar biblioteca realizează schimb interbibliotecar intern şi internaţional

Lista bibliotecilor cu care se realizează schimb interbibliotecar internaţional
1. Biblioteca Universităţii de Stat “N. Testemiţanu” din Chişinău, Republica Moldova
2. Biblioteca Ştiinţifică Centrală “Andrei Lupan” a Academiei de Ştiinţe a Moldovei
3. Harvard Medical School, Library of Medicine, Boston, SUA
4. Federation of Finnish Learned Societies – Exchange Centre for Scientific Literature, Helsinki, Finland
5. University of Malta, Library – Periodical Department
6. Freie Journalistenschule Berlin, Germany
7. Lithuanian University of Health Sciences, Library and information centre, Kaunas, Lithuania
8. Faculty of Stomatology, Library, Minsk, Belarus
9. Office of International Affairs Chulalongkorn University, Bangkok, Thailanda
10. Biblioteca Universităţii Libere Internaţionale Moldova, Chişinău
11. Universidad de Castilla – La Mancha, Toledo, Spania

Lista bibliotecilor cu care se realizează schimb interbibliotecar naţional
1. Biblioteca Uiversităţii de Medicină şi Farmacie “Victor Babeş” Timişoara
2. Biblioteca Universităţii de Medicină şi Farmacie “Iuliu Haţieganu” Cluj
3. Biblioteca Academiei Române – filiala Iaşi
4. Biblioteca Universităţii “Dunărea de Jos” Galaţi
5. Biblioteca British Council, filiala Iaşi
6. Biblioteca Universității “Danubius” Galaţi