Patrimoniu

Patrimoniul documentar include: cursuri litografiate, manuale, cărţi, tratate, publicaţii seriale, documente electronice, precum şi alte tipuri de documente.
Fondul de carte acoperă diferite domenii: medicină generală, medicină dentară, comunicare, mass-media, publicitate, relatii publice, drept, sociologie, stiinte politice, cultură generală etc.
Numărul total de unități bibliografice la data de 01.05.2022 este de 22.150 unităţi bibliografice, din care:
• Carti : 16500 titluri, în 21.000 exemplare
• Periodice: 5650 unităţi bibliografice.
Colecţiile Bibliotecii se constituie şi se dezvoltă din surse proprii (achiziţii directe, donaţii, sponsorizări şi schimb cu bibliotecile de profil din ţară şi străinătate).