Admitere 2022-2023 SC

ADMITEREA 2022-2023

Facultatea de Stiinte ale Comunicarii din cadrul Universitatii „Apollonia” din Iasi, acreditata prin Legea nr. 481 din 12 iulie 2002, organizeaza admiterea pentru anul universitar 2022-2023:

 

Programe de studiu de licenţă:

– Comunicare şi Relaţii Publice: 25 locuri

– Jurnalism: 25 locuri

Sesiunea de vară:

Etapa I  – înscrieri 23 mai – 13 iunie 2022

               – afişare rezultate 15 iunie 2022

Etapa II – înscrieri 04 iulie – 27 iulie 2022

                – afişare rezultate 29 iulie 2022     

Sesiunea de toamnă:

Etapa III – înscrieri  05 – 26 septembrie 2022

                – afişare rezultate       28 septembrie 2022

Condiții de înscriere:

 

– Absolvenți de liceu cu diplomă de bacalaureat.

 

Documente necesare înscrierii :

 

 1. Certificat de naștere (și casatorie unde este cazul) în copie;
 2. Copie simplă după cartea de identitate/buletin de identitate și originalul care se returnează;
 3. Diploma de bacalaureat în original și copie simplă (sau diploma echivalentă a acesteia și copie legalizată) și foaia matricolă în original și copie simplă;
 4. Trei fotografii tip buletin;
 5. Adeverință medicală eliberata de medicul de familie;
 6. Adeverința din care să rezulte calitatea de student și faptul că diploma de bacalaureat în original este depusă la alta facultate, pentru studenții care se înscriu la concurs pentru a urma o a doua specializare;
 7. Dovada achitării taxei de înscriere la casieria Universității sau în contul

RO63BTRL02401205T09618XX;

 1. Diploma de Licență/Absolvire sau diploma echivalentă cu aceasta în copie simplă pentru licențiații/absolvenții de Facultate/Colegiu care doresc să urmeze o a doua specializare;
 2. Copie simplă după suplimentul la diploma pentru licențiații care provin din domenii înrudite cu specializarea la care s-au înscris;

 

 1. Copie simplă după programa analitică pentru licențiații care provin din domenii înrudite cu specializarea la care s-au înscris;
 2. Dosar plic.

 

Modul de depunere al documentelor necesare pentru dosarul de admitere:

– on-line (scanate) la adresa de mail: [email protected];

– sau la secretariatul Universităţii Apollonia din Iaşi, din str. Păcurari, nr. 11

 

Condiții de admitere:

Media de bacalaureat (100%)

 

Criterii de departajare în caz de egalitate a mediilor:

 1. Nota de la bacalaureat la proba Limba și Literatura Română – scris
 2. Media generală a anilor de liceu

 

Lămuriri suplimentare se pot obține la sediul Universității „Apollonia” din Str.

Păcurari, nr.11.

 

 Aprobată în ședința Senatului Universității „Apollonia” din Iași din data de 27.01.2022.