Centrul de Formare Continuă

Misiunea Centrului de Formare Continuă este de a oferi programe de instruire valoroase atât din punct de vedere teoretic, cât şi practic, în conformitate cu cerinţele sistemului educațional românesc și adaptate nevoilor pieței muncii, recunoscute la nivel naţional de către Ministerul Muncii, Familiei, Protecţiei Sociale şi Persoanelor Vârstnice şi Ministerul Educaţiei Naţionale și Cercetării Științifice.

Download PLIANT Cursuri Centrul de Formare Continuă