Clinica de Balneofizioterapie

Balneofiziokinetoterapeutul este un intelectual cu ocupație în domeniul sănătății și preocupări științifice, care desfășoară activități de terapie fizică, în scopul menținerii și/ sau recuperării funcțiilor organismului uman, care restabilește și reeducă tulburările de postură și mobilitate, optimizează funcțiile organismului și ajută la reabilitarea pacienților care au suferit accidente, intervenții chirurgicale, au probleme musculare și osteoarticulare, tratând pacientul prin metode de antrenament fizic și tonifiere și având abilitatea de a planifica, pregăti și efectua programe proiectate individual de menținere, îmbunătățire și restaurare a funcțiilor fizice, reducerea durerii și prevenirea disfuncțiilor.

Aflat din primul an sub îndrumarea unor specialiști de renume în domeniu și beneficiind de o bază clinică modernă și dotată conform standardelor naționale și europene, studenții noștri preiau informația teoretică și tehnică necesară, pentru diagnosticul și tratamentul leziunilor, bolilor și malformațiilor, disfuncțiilor fizice și mentale și învață să aplice pacienților exerciții, masaje, tracțiuni, proceduri, bazându- se pe testare, examene clinice și paraclinice de ultimă oră. Studenților noștri li se oferă stagii de pregătire cu mari personalități în domeniu, a căror prezență la Iași a polarizat comunitatea de specialiști din zona Moldovei.

Profesia de Balneofiziokinetoterapeut are perspectiva unei continue dezvoltări a pieții muncii în domeniu, oferă posibilitatea unor supraspecializări pe domenii actuale și este avantajoasă financiar, în țară și străinătate.

În vederea domeniul științelor medicale, UAI a pus la punct Baza clinica de tratament şi recuperare ȋn balneologie şi recuperare medicală . Acest spaţiu a permis reorganizarea şi concentrarea în noile amplasamente ale spaţiilor destinate activităţilor practice, cu o optimizare funcţională care permite o asistenţă medicală integrală, dezvoltarii competentelor practice ale studenților Programului de studii BFKTR și formarea lor comprehensivă în interdisciplinară, în condiţii de dotare optimizate.

Obiective:

 • Asigurarea bazei clinice de instruire pentru studenţii Programului de studii BFKTR la Disciplinele: Balneofizioterapie, Kinetoterapie, Recuperare în boli oro-maxilo-faciale, Sport terapeutic, Recuperare în boli neuromotorii, Recuperare în boli reumatologice
 • Asistenta medicala la cerere

Obiectivele disciplinelor:

 • Descrierea,identificarea și utilizarea termenilor și a conceptelor,a teoriilor privind kinetoterapia în activitățile sportive și fizice în activitatea de balneofiziokinetoterapie și recuperare sportivă
 • Definirea și utilizarea adecvată a terminologiei domeniului
 • Utilizarea adecvată a conceptelor de motricitate,capacitate motrică, aptitudini motrice,deprinderi motrice și contextualizarea lor în cadrul activităților si programelor de
 • Utilizarea în comunicarea profesională a principiilor,regulilor și sistemelor specifice pentru aprecierea nivelului stadial al dezvoltării fizice și sportive,din perspectivele:ontogenetică,genotipică și fenotipică.
 • Descrierea,identificarea și utilizarea termenilor și aconceptelor,a teoriilor privind procesul de creștere și dezvoltare fizică,factorii de influență ai celor două procese,stadiile creșterii și dezvoltării ontogenetice
 • Aplicarea programelor de kinetoterapie în activitățile sportive și fizice,corelate cu diagnosticul funcțional , conform indicațiilor medicului,realizând și profilaxia secundară.
 • Extinderea posibilităţilor de interpretare şi integrare a mai multor modalităţi de abordare a domeniului de profilaxie și recuperare kinetică
 • Generalizarea şi sinteza valorilor teoretice rezultate din alte ştiinţe
 • Crearea și aplicarea programelor de recurepare
 • Formarea unor atitudini pozitive față de discipline și motivarea studențilorpentru studiu prin înțelegerea rolului important al conținuturilor acestora în actvitatea lor individuală și profesională