Clinica de Odontologie

Clinica de Odontologie a luat fiinţă în cadrul Facultăţii de Medicină Dentară a Universităţii „Apollonia”, odată cu promovarea primei promoţii de studenţi în al treilea an de studiu, respectiv în anul 1993.

Sediul disciplinei s-a aflat în decursul timpului în mai multe locaţii în funcţie de spaţiile universităţii. Din anul universitar 2007-2008, disciplina Odontologie s-a reorganizat în trei noi discipline (Cariologie, Endodonţie, Parodontologie) în conformitate cu exigenţele curriculare din Uniunea Europeană. În configuraţia actuală, clinica funcţionează în sala E9 din momentul în care a fost creată Platforma de Instruire Clinică a Universităţii „Apollonia”, în sediul din str. Păcurari nr.11. Baza materială a disciplinei este reprezentată de aparatura modernă ce permite efectuarea cu uşurinţă a tuturor procedurilor medicale. Aparatura este repartizată în cele două săli aferente locaţiei sus menţionate şi este amplasată conform normativelor în vigoare. Toată această dotare este necesară desfăşurării activităţilor demonstrative şi practice pentru studenţii anilor III, IV şi VI.

Materialele iconografice demonstrative se găsesc în cele două cabinete didactice în care îşi desfăşoară activitatea studenţii anilor III, IV şi VI ai specializării Medicină Dentară.

Întregul program care se desfăşoară în clinica Cariologie-Endodonţie este coordonat de către şef lucr. dr. Smaranda Nazarie, doctor în ştiinţe medicale, medic specialist stomatologie generală, medic specialist chirurgie dento-alveolară.

OBIECTIVELE CLINICII:

 • desfăşurarea activităţii practice a studenţilor la specializarea Medicină Dentară integrată în conceptul de „învăţământ centrat pe student”;
 • respectarea raportului corect cursuri / lucrări practice;
 • asigurarea integrativităţii interdisciplinare pentru anul VI la Disciplina Cariologie-Endododnţie-Parodontologie;
 • implementarea unui sistem de cursuri integrate şi training disciplinar la standarde europene;
 • aplicarea disciplinelor restaurative prin reabilitarea orală şi funcţională asigurând parteneriatul între cadru didactic şi student;
 • asigurarea pregătirii viitorilor medici dentişti, a competenţelor necesare pentru prevenirea, diagnosticarea şi tratarea afecţiunilor odontale şi endododntice ale sistemului dento-maxilar;
 • pregătirea suplimentară pentru integrarea profesională a medicilor de reţea şi a tinerilor absolvenţi fără loc de muncă în vederea inserţiei lor profesionale.

Activitatea clinică şi didactică este asigurată de cadre cu o înaltă pregătire medicală şi ştiinţifică:

 • şef lucr. dr. Smaranda Nazarie, medic specialist chirurgie dento-alveolara si stomatologie generala;
 • asist. univ. dr. Ana Maria Chirap, medic dentist, doctorand al Universităţii „Al.I.Cuza”;
 • asist. univ. dr. Bogdan Munteanu, medic dentist, doctorand U.M.F. „Gr.T.Popa”;

Activităţile specifice învăţământului universitar care se desfăşoară în acestă clinică se bazează pe aplicarea disciplinelor restaurative integrate în practica medicală pentru studenţi. Aceste activităţi vizează disciplinele de: Cariologie II (clinică) pentru anul III, Medicină Dentară;

Programa analitică a disciplinelor Cariologie şi Endodonţie este în strânsă corelare atât cu disciplinele preclinice (histologie, fiziologie, anatomie, microbiologie, morfopatologie), cât şi cu disciplinele clinice (patologia orală, protetica dentară, materiale dentare, anestezie şi sedare în medicina dentară, chirurgia oro-maxilo-facială, medicina internă, ş.a.).

Obiectivele specifice ale disciplinelor se materializează în dobândirea cunoştiinţelor necesare precizării diagnosticului leziunilor odontale şi endodontice şi stabilirea unui plan de tratament în acest sens, făcând astfel legătura între ştiinţele fundamentale şi practica medicală.

Activităţile desfăşurate în cercetare:

 • S tema de cercetare colectivă cu titlul „Efecte eco- alergo-toxicologice ale restaurărilor dentare asupra organismului uman şi ameliorarea lor”;
 • S un număr de 25 articole publicate de către cadrele didactice afiliate clinicii în reviste de specialitate sau prezentate la diverse manifestări ştiinţifice.

Activităţi extracurriculare, profesionale sau culturale desfăşurate:

 • Asociaţia Studenţilor din Universitatea Apollonia (A.S.A) este implicată în diverse activităti

Clinica de Odontologie din cadrul Universităţii “Apollonia“ din Iasi, în colaborare cu Fundaţia “Sfânta Apollonia”, Fundaţia “Oamenii Cetăţii”, Centrul Medical Domenico, Parohia Adormirea Maicii Domnului Iaşi, Biserica Sfânta Paraschieva şi Biserica Toma Cozma, a organizat, „Săptămâna Binefacerii”, acordând consultaţii şi tratamente profilactice stomatologice gratuite.

NOU

 • Integrarea, predarea şi asimilarea unui învăţământ modern, flexibil şi cuprinzător, în limba română şi în limbi de largă circulaţie internaţională, corespunzător standardelor acceptate la nivel internaţional;
 • Aplicarea componentei tehnologico – informaţionale în practica de zi cu zi pentru satisfacerea noilor cerinţe ale învăţământului şi armonizarea lor cu standardele europene;
 • Dezvoltarea şi susţinerea unor programe performante de cercetare ştiinţifică prin colaborarea cu parteneri externi competitivi, precum şi participarea la competiţii naţionale şi internaţionale pentru adjudecarea unor proiecte de cercetare ştiinţifică;
 • Susţinerea comunităţii locale prin servicii de educaţie privind sănătatea orală.