Clinica de Ortodonţie şi Pedodonţie

Înfiinţată încă din 1996, Clinica de Ortodonţie a beneficiat de un corp didactic stabil, dedicat Stomatologiei pediatrice şi a atras în timp colaboratori dintre studenţii absolvenţi care împărtăşesc dragostea şi bucuria de a lucra cu copiii.

Concepută să se deschidă la solicitările pacientului copil Clinica de Ortodonţie-Pedodonţie a asigurat desfăşurarea stagiilor clinice de Pedodonţie, Ortodonţie cu studenţii anilor IV, V şi VI de la Facultatea de Medicină Dentară din UAI girând de-a lungul timpului Contracte de colaborare cu Şcoala Generală nr.8 Carmen Silva (1998-2005), Centrul de zi Casa Mia Inculeţ Bîrnova (2010-2013), Casa de copii Holban, Grădiniţa PP2 (2011-2012) şi Şcoala gimnazială nr 1 Holboca care au asigurat asistenţa medicală gratuită pentru copii din medii dezavantajate.

Clinica de Ortodonţie – Pedodonţie îşi propune obiective pertinente:

 • Obiective didactice de introducere a noţiunilor privind creşterea şi dezvoltarea aparatului dento- maxilar şi particularităţile cognitive, somatice şi psihologice ale copilului, diagnosticul ortodontic şi pedodontic al copilului de toate vârstele, intervenţiile terapeutice profilactice şi curative destinate copilului în dentiţa temporară şi mixtă, aplicarea aparatelor de intercepţie ortodontică şi urmărirea progreselor de tratament.
 • Obiective de asistenţă medicală profesionistă dedicate copilului, de la sugar până la adolescent
 • Obiective de cercetare – în domeniul terapiei miofuncţionale în colaborare cu Universitatea din Pisa ne-am propus introducerea exerciţiilor coordonate de o echipă mixtă ortodont – kinetoterapeut, a ciocolatoterapiei, intercepţiei disfuncţiilor la copii prin asocierea terapiei cu trainere.
 • Obiective privind asistarea copilului cu despicatură labio-maxilo-palatină, oferind cu prioritate zonală asistenţa ortopedică prechirurgicală la nou-născutul cu despicătură
 • Obiective privind asistarea copilului cu boli generale, sindroame genetice, disabilităţi prin inhalosedare şi sub anestezie în sala de operaţie în premieră zonală;
 • Desfăşurarea acţiunilor de educaţie sanitară. Implicaţi responsabil în asistenţa medicală a copilului milităm pentru o educaţie prosanogenă la copilul mic, şcolar şi adolescent desfăşurînd parteneriate în şcoli şi grădiniţe.

Practică

De un real succes s-a bucurat Proiectul “În vizită la Zîna Măseluţă” început în 2011 cu o lecţie de educaţie sanitară şi oferirea de mijloace de igienă pentru copii preşcolari. CopiiI au fost evaluaţi, s-au acomodat cu cabinetul dentar şi au beneficiat de o şedinţă de igienizare profesională şi fluorizare gratuită,într-o atmosferă caldă şi veselă asigurată de studenţii din anii IV şi V.

Acţiunea de dispensarizare a copiilor din Casa Mia Inculeţ Bîrnova a permis acţiuni de profilaxie, tratamente pedodontice şi ortodontice pentru copii din familii dezavantajate. Studenţii Facultăţii de Medicină Dentară din anii IV, V, VI au asigurat tratamentele gratuite şi au participat la toate manifestările organizate de copii.

Acţiunea de 1 iunie la Casa de copii Holban a permis studenţilor din ASA să răspundă la cerinţele profesorilor implicaţi în asigurarea stării de bine a copiilor instituţionalizaţi, iar triajul efectuat de studenţii anului V MD a adus în cabinet copiii cu probleme dentare nerezolvate.

 • Proiectul Sănătoşi, voioşi voinici a deschis un nou parteneriat cu Şcoala Gimnazială nr.1 Holboca asigurat cu studenţii anilor II şi IV Medicină dentară.
 • Individualizarea planului de tratament profilactic pe virste, cu accent pe terapia miofunctionala, aplicarea de aparate de interceptive ortodontica, trainere si aparate multifunctionale.

Procesul didactic şi baremele de lucrări practice se configurează în jurul competenţelor practice pe care ni le propunem în fişele de disciplină cu accent pe:
executarea triajului ortodontic al anomaliilor dento-maxilare, cunoaşterea vârstei optime de deferire a pacientului spre ortodont, investigaţiile necesare;

realizarea triajului pedodontic al cariilor simple şi complicate-examenul clinic, vârsta optimă de deferire a pacientului spre pedodont, investigaţii necesare, supravegherea tratamentului curative şi urmărirea progreselor de tratament;
tratament profilactic individualizat la copilul în creştere;
să recunoască şi să participe la metodologia de conducere a unui tratament ortodontic complex, să indice şi să urmărească progresele tratamentului cu aparate de intercepţie ortodontică, trainere şi aparate multifuncţionale.

Lucrările practice se desfăşoară programat alternând demonstraţiile practice de tehnici din stomatologie pediatrică, simulările de algoritm pe dinţi extraşi, electromecanice şi haptice cu prezentările de caz şi manopere programate la pacienţii în tratament, discuţii la cazurile noi. Caietele asistentului ne permit înregistrarea performanţelor teoretice şi practice ale studenţilor şi urmărirea progreselor făcute pe parcurs. Cursurile sunt concepute interactiv, ilustrate cu numeroase cazuri,orientate spre latura practică şi acomodează în fiecare an noutăţi din domeniul Stomatologiei pediatrice şi rezultate din cercetarea ştiinţifică a disciplinei.

In noua locaţie, Clinica de Ortodontie-Pedodontie , Str.Păcurari 11 are o dotare mult îmbunătăţită, nouă , performantă şi oferă:

 • Asistenţă medicală gratuită cu studenţii anilor IV,V şi VI MD pentru copii din medii sociale dezavantajoase.
  Priorităţi în Moldova în asistarea nou născutului cu despicătură.
 • Privilegii intraspitaliceşti în Spitalul Clinic de Pediatrie Sfânta Maria pentru asistenţă sub anestezie generală a copiilor mici şi anxioşi, autism, sindroame genetice, boli cronice.
 • Competenţă (unică în Iaşi şi Moldova) în tehnica INVISALIGN care îmbină estetica, precizia soluţiei terapeutice prin evaluarea computerizată a cazului şi timpul de lucru bine dozat.
 • Competenţă în tehnica linguală INCOGNITO destinată adultului cu cerinţe estetice importante, cu timp de tratament scurt de 9 luni şi precizie prin individualizarea brackets-ilor şi a arcurilor de lucru robotizate, în tehnica de ortodonţie fixă Straight wire şi MBT.

Activă în oferta de cercetare Clinica de Ortodonţie evoluează cu 4 medici care şi-au susţinut doctoratul, peste 88 lucrări comunicate la manifestări ştiinţifice interne şi internationale, 45 lucrări publicate, o ofertă de 10 cursuri creditate EPC pentru tehnicieni cu interes în aparatura ortodontică. Clinica de Ortodonţie a organizat anual acţiuni de promovare de noi tehnici găsind un partener constant în firma Voco şi Centrix împreună cu care organizează anual hands-onuri apreciate de studenţi. Deasemenea, a antrenat studenţii de la Medicină Dentară şi Tehnică Dentară în cunoaşterea aparaturii ortodontice organizînd demonstraţii practice şi cursuri teoretice care au focusat tehnicienii din zona Moldovei.

Apreciaţi de copii – pacienţii noştri, de studenţi – parteneri noştri în activitatea didactică, ne propunem să continuăm promovarea sănătăţii orale a copilului de toate vârstele şi să ne lărgim aria de competenţă.