Clinica de Protetică dentară

OBIECTIVE

Asigurarea bazei clinice de instruire pentru studenţii Facultăţii de Medicină dentară la disciplinele::

 • Clinica şi terapia Edentaţiei Parţiale Intercalate Reduse
 • Clinica şi terapia Edentaţiei Parţiale Întinse
 • Clinica şi terapia Edentaţiei Totale
 • Gnatologie
 • Estetică dento-somato-facială
 • Reabilitare Orală Complexă
 • Cercetare clinica
 • Asistenţă medicală dentară externalizată

 

DOTĂRI

Dotările existente în Clinica de Protetică Dentară, Gnatologie, Estetică Dento-Somato-Facială şi Reabilitare Orală Complexă oferă posibilitatea realizării tuturor variantelor de aparate gnato-protetice conjuncte şi adjunct.

1. Asigurarea bazei clinice de instruire practică pentru studenţi

Accentul pus pe pregătirea practică se concretizează în stagiul clinic programat, dirijat: prezentări de caz, demonstraţii practice, realizarea baremului practic sub directa indrumare a cadrului didactic, activităţi monitorizate în caietul asistentului.

Baremul clinic, obligatoriu de realizat pentru toţi studenţii, este sumativ, incluzând parcurgerea de către student a etapelor clinice şi tehnologice în realizarea aparatelor gnatoprotetice conjuncte şi adjuncte şi repetitiv, incluzând manoperele practice din anii anteriori, în scopul aprofundării competenţelor practice:

 • Examenul clinic şi paraclinic al pacientului edentat parţial intercalat redus, întins sau total. Stabilirea diagnosticului şi a planului de tratament;
 • Exersarea manoperelor pe simulatorul electromecanic şi haptic;
 • Demonstraţii practice realizate de către cadrul didactic;
 • Algoritmul clinico-tehnologic în tratamentul diverselor forme clinice de edentaţie sub directa îndrumare a cadrului didactic.

Competenţele dobândite pe parcursul stagiilor clinice de protetică dentară sunt de o largă aplicabilitate practică şi permit viitorului specialist crearea unui orizont profesional.

Conceptele introduse în ultimii ani şi aplicate în Clinica de Protetică Dentară, Gnatologie, Estetică Dento- Somato-Facială şi Reabilitare Orală Complexă prin contribuţia masivă a d-lui Prof. Dr. Vasile Burlui în reorganizarea învăţământului stomatologic permit algoritmizarea clinică modernă a realizării aparatelor gnato- protetice conjuncte: prepararea substructurilor organice biologică, profilactică şi ergonomică V. Burlui, protezarea provizorie, imediată, amprentă funcţională dento-parodontală etc.

Datorita preocuparii conducerii Universitatii pentru introducerea noilor tehnologii, au fost achizitionate: sistemul CAD CAM(design si tehnologie computerizata a protezelor dentare), consumabile de ultima genratie, unituri dentare dotate dupa ultimele standarde etc.
Se deruleaza parteneriate cu firme de materiale care organizeaz hands-on-uri pentru studentii facultatii de Medicină Dentară.
Decelarea sindromului molarului limită, care înmănunchează buchetul de simptome ce survin edentaţiei parţiale reduse, reprezintă o pledoarie pentu obligativitatea tratamentului protetic, chiar şi în cazul absenţei unui singur dinte lateral.

Toate aparatele gnatoprotetice sunt realizate în laboratorul propriu de tehnică dentară în care se găsesc linii complete de prelucrare a aliajelor dentare, a polimerilor şi ceramicilor dentare şi unde studenţii îşi pot însuşi tehnologiile de execuţie a protezelor dentare conjuncte, adjuncte, în variantele clasice si moderne.

În Clinica de Protetică Dentară, Gnatologie, Estetică Dento-Somato-Facială şi Reabilitare Orală Complexă, se tratează cu succes pacienţi cu sindrom disfuncţional al Sistemului Stomatognat, graţie aparaturii existente în cabinetul de gnatologie şi datorită implicării majore a d-lui Prof. Dr. V. Burlui, creator de şcoală modernă de stomatologie, ale cărui preocupări constante s-au concretizat în apariţia primei cărţi de Gnatologie din ţară, precum şi în introducerea disciplinei de Gnatologie în curricula universitară a Facultăţii de Medicină Dentară, acţiune de pionierat implementată şi desfăşurată în acelaşi timp cu disciplinele Biomateriale, Ergonomie, Bioinstrumentaţie, Estetică dento-somato-facială, Implantologie, Reabilitare Orală Complexă.

Dotări specifice pentru examene paraclinice în cazul patologiei Sistemului Stomatognat (T-scan, electromiograf, ecograf pentru articulaţia temporo- mandibulară, arc facial şi articulatoare semi şi total programabile, electrokinezio mandibulograf).

2. Cercetare clinică

Ca o consecinţă a preocupărilor constante în domeniul gnatologiei posturale şi al biocompatibilităţii restaurărilor dentare, membrii colectivului Clinicii de Protetică Dentară, Gnatologie, Estetică Dento-Somato- Facială şi Reabilitare Orală Complexă precum şi studenţii sunt implicaţi în două colective de cercetare, cu derulare pe trei ani, cu fonduri puse la dispoziţie de universitate, focalizate pe următoarele teme:

 • Efecte alergotoxicologice ale restaurărilor dentare asupra mediului oral şi ameliorarea lor;
 • Implicaţii posturale în patologia Sistemului Stomatognat, contract de cercetare realizat in colaborare cu prof.dr. Luciano Poli de la Universitatea din Pisa.

3. Asistenţă medicală dentară protetică extemalizată

În Clinica de Protetică Dentară, Gnatologie, Estetică Dento-Somato-Facială şi Reabilitare Orală Complexă sunt consultaţi zilnic pacienţi care necesită tratamente protetice conjuncte şi adjuncte pentru diverse forme clinice de edentaţie parţială şi totală, precum şi pentru patologia Sistemului Stomatognat.