Concurs public pentru alegerea Rectorului Universităţii Apollonia

Concurs public pentru alegerea Rectorului Universităţii Apollonia

Urmare a rezultatului referendumului organizat in data de 15.12.2013, pentru alegerea modalităţii de desemnare a rectorului și anume Rectorul Universităţii Apollonia din Iaşi va fi desemnat pe bază de concurs public, în conformitate cu prevederile art.210 din
Legea Educaţiei Naţionale nr.1/2011,

UNIVERSITATEA APOLLONIA DIN IASI ADUCE LA CUNOȘTINȚA PUBLICULUI CALENDARUL PRIVIND ORGANIZAREA CONCURSULUI PUBLIC PENTRU DESEMNAREA RECTORULUI UNIVERSITĂȚII:

  1. Depunerea candidaturilor şi afişarea pe site-ul U.A. a listei cuprinzând candidaţii pentru funcţia de rector: 02.02.2015 – 16.02.2015
  2. Audierea în plenul Senatului a candidaţilor la funcţia de rector în vederea obţinerii avizului de participare la concursul public – 18.02.2015.
  3. Stabilirea Comisie de selecţie şi de recrutare a rectorului, elaborarea metodologiei de avizare, de selecţie şi de recrutare a rectorului, precum şi aprobarea acestora în Senat – 18.02.2015.
  4. Concursul public pentru ocuparea funcţiei de rector al U.A. – 23.02.2015.
  5. Anunţarea rezultatelor concursului pentru funcţia de rector – 24.02.2015.
  6. Depunerea şi rezolvarea contestaţiilor – 25.02.2015 – 26.02.2015.
  7. Validarea rezultatului concursului public pentru ocuparea funcţiei de rector, de către Senatul U.A. – 03.03.2015.

La concursul de ocupare a funcţiei de rector pot participa personalităţi ştiinţifice sau academice din ţară şi din străinătate care, pe baza audierii în plenul senatului universitar, au obţinut avizul de participare la concurs din partea acestuia.

CANDIDAŢII INSCRIŞI LA CONCURSUL PUBLIC PENTRU DESMNAREA RECTORULUI:

Pentru concursul public de ocupare a funcţiei de Rector al Universităţii Apollonia din Iaşi s-au înscris următoarele personalităţi academice şi ştiinţifice:

1 ANUNT ORGANIZARE CONCURS PUBLIC DESEMNARE RECTOR 2014-2015

2 ANUNT CANDIDATI INSCRISI PENTRU CONCURS PUBLIC DESEMNARE RECTOR

3 ANUNT CANDIDATI AVIZATI PENTRU CONCURS PUBLIC DESEMNARE RECTOR

4 COMPONENTA NOMINALA A COMISIEI DE SELECTIE SI RECRUTARE RECTOR UAI

5 METODOLOGIE DE AVIZARE_ DE SELECTIE SI DE RECRUTARE A  RECTORULUI UNIV APOLLONIA

 

/ Avizier Virtual