Cuvântul Preşedintelui

v_burluiCONGRES INTERNAŢIONAL 2017

PREGĂTIM VIITORUL PROMOVÂND EXCELENŢA

Fidelă misiunii asumate prin Carta Universității, Universitatea „Apollonia” din Iași pune un accent deosebit pe activitatea de cercetare și de valorificare a acesteia.

Încă de la înființarea sa, în fiecare an, prin congresele internaționale organizate, această tânără și dinamică instituție își fructifică cu brio rezultatele cercetării științifice.
Pe parcursul ultimelor ediții ale Congresului nostru, „pregătim viitorul promovând excelența” a devenit sloganul de fond care ne dinamizează preocupările privind organizarea în condiții optime a acestei manifestări.

Anul acesta, ediția a XXVII-a a Congresului Internațional al Universității „Apollonia” din Iași abordează o diversitate de tematici cum ar fi: A. Repere în medicina avansată; B. Dilemele comunicaționale
ale lumii contemporane. Componenta lingvistică a comunicării – româna globală; C. Dialogul științelor în epoca revoluției informatice; D. Cursuri precongres,
prezentări de firmă și hands-on-uri.

Momente cu totul speciale sunt dedicate celor trei personalități care, în cadrul
Congresului Internațional, vor primi, din partea Universității „Apollonia”, titlul
de Doctor Honoris Causa: Prof. univ. dr. Sanda Golopenția, Acad. Irinel Popescu,
Acad. Gheorghe Păun.

Tematica complexă și larga audiență de care se bucură demonstrează anvergura neobișnuită a acestei întâlniri, în cadrul căreia specialiști din domeniile mai sus amintite sunt invitați la un fructuos schimb de idei. Personalități de marcă ale culturii și științei românești înscrise în lista participanților ne dau garanția unui nivel intelectual pe care și l-ar dori orice instituție organizatoare.

Cu totul excepțională este prezența membrilor Academiei Române, Academiei Oamenilor de Știința din România, Academiei de Științe Medicale, Academiei de Științe a Republicii Moldova. Impresionantă este participarea grupului de colegi de la de la Artuklu University Turcia, precum și a colegilor din Italia, Germania, Portugalia, Franța, Statele Unite, dar și a multor personalități din țară.

Bine aţi venit la Iaşi! Bine aţi venit în Universitatea „Apollonia”!

Mulţumim tuturor pentru prezenţă!

Preşedintele Universităţii „Apollonia”

Prof. univ. dr. Vasile BURLUI