Comitet de Organizare

PREŞEDINTELE DE ONOARE AL CONGRESULUI

Acad. Constantin Gh. Marinescu

  

PREŞEDINTELE CONGRESULUI

Prof. univ. dr. Vasile Burlui

  

PREŞEDINTE EXECUTIV

Prof. univ. dr. Carmen Stadoleanu

  

SECRETAR ȘTIINȚIFIC

Şef lucr. dr. Laura Romila

  

COMITETUL DE ORGANIZARE

Prof. univ. dr. Rodica Ghiuru
Prof. univ. dr. Dumitru Popa
Conf. dr. Cornelia Ursu
Conf. dr. Paul Gorban
Prof. univ. dr. George Costin
Prof. univ. dr. Xenia Patraș
Prof. univ. dr. Leonard Atanase
Prof. univ. dr. Iulian Popescu
Prof. univ. dr. Ion Apostol
Prof. univ. dr. Marcel Popa
Conf. dr. Mina-Maria Rusu
Conf. dr. MihaelaVasiliu

Conf. dr. Carmen Grierosu
Conf. dr. Luchian Mihai
Conf. dr. Lăcrămioara Ochiuz
Col. medic Aurelian Corneliu Moraru
Şef lucr. dr. Smaranda Nazarie
Șef lucr. dr. Corneliu Botez
Șef lucr. dr. Marcel Stoenescu
Șef lucr. dr. Toni Andor Cigu
Lector dr. Irina Petrucă
Lector dr. Marius Hriscu
Lector dr. Bogdan Constantin Neculau

Asist. univ. drd. Alexandra Maria Burlui
Asist. univ. drd. Oana Cucoveică
Asist. univ. drd. Paula Merlușcă
Asist. univ. drd. Dana Mihai
Drd. Ionel Pintilii
Doina Platon
Alina Coșăilă
Corneliu Mureșanu
Redactor – Iuliana Bubuianu
Secretar tehnic – Georgiana Dumitrescu