Cuvântul Preşedintelui

v_burluiCONGRES INTERNAŢIONAL 2019

PREGĂTIM VIITORUL PROMOVÂND EXCELENŢA

Fidelă misiunii asumate prin Carta Universităţii, Universitatea „Apollonia” din laşi pune un accent deosebit pe activitatea de cercetare şi de valorificare a acesteia.

Încă de la înfiinţarea sa, în fiecare an, prin congresele internaţionale organizate, această tânără şi dinamică instituţie îşi fructifică cu brio rezultate le cercetării ştiinţifice.

Pe parcursul ultimelor ediţii ale Congresului nostru, „Pregătim viitorul promovând excelenţa” a devenit sloganul de fond care dinamizează preocupări le noastre privind organizarea în condiţii optime a acestei manifestări.

Bine aţi venit la Iaşi! Bine aţi venit în Universitatea „Apollonia”!

Mulţumim tuturor pentru prezenţă!

Preşedintele Universităţii „Apollonia”

Prof. univ. dr. Vasile BURLUI