Editura Apollonia

Editura „Apollonia” funcţionează sub patronajul Universităţii „Apollonia” din Iaşi. Activitatea editurii este fructuoasă, substanţială, dinamică, integrându‑se în exigenţele actuale ale publicisticii academice româneşti şi europene.

Editura Universităţii „Apollonia” din Iaşi are ca scop editarea, tipărirea şi difuzarea cărţilor cu profil universitar, didactic şi enciclopedic.

Ea derulează următoarele proiecte:

 • proiectul didactic, destinat să sprijine procesul de învăţământ prin editarea de cursuri, manuale, îndrumare, ghiduri etc., care să acopere arealul profilului de specialitate al facultăţilor din cadrul Universităţii;
 • proiectul academic este destinat publicării rezultatelor cercetării ştiinţifice a cadrelor didactice din Universitate şi a cercetătorilor de la Institutul de Cercetări „Acad. Ioan Haulică”: volume de autor, lucrări ale simpozioanelor, congreselor, sesiunilor etc.
 • proiectul enciclopedic, care publică lucrări de reală valoare din cultura română (poezie, proză, critică);
 • proiectul periodicelor Universităţii „Apollonia” (International Journal of Medical Dentistry, International Journal of Communication Research).

Publicaţiile noastre sunt grupate în mai multe colecţii:

 • colecţia „Gnathos cuprinde lucrări din domeniul medicinii dentare;
 • colecţia „Hygeeacuprinde lucrări din domeniul medicinii generale;
 • colecţia „Hermes” – cuprinde lucrări din domeniul ştiinţelor comunicării;
 • colecţia „Gnosis”– cuprinde lucrări din domeniul ştiinţelor politice, filosofiei şi sociologiei ;
 • colecţia „Logos” – cuprinde lucrări din domeniile literaturii şi lingvisticii;
 • colecţia „De anima” – cuprinde volume de poezie;
 • colecţia „Povestind nepoţilor” – cuprinde poveşti, basme, literatură pentru copii.

Autorii acestor lucrări sunt personalităţi recunoscute, fie cadre didactice ale Universităţii „Apollonia”, fie cercetători, publicişti din alte zone academice.

Cărţile Editurii Apollonia

Contact Editura Apollonia