Facultatea de Medicina Dentara

Vasile Burlui

Prof.univ.dr. Vasile Burlui a studiat medicina dentară în cadrul Facultății de Medicină Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași în cadrul căreia în anul 1976 a obținut titlul știintific de Doctor în Științe Medicale. Domnul Prof.univ.dr. Burlui este medic primar din domeniile Stomatologie Generală și Chirurgie Oro Maxilo Facială. A primit titlul de Profesor universitar în anul 1992 și până în anul 2009 a activat în cadrul Clinicii de Protetică Dentară, Universitatea de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa”, Iași.
A ocupat funcții de conducere în învățământul superior precum și în asociații internaționale dintre care amintim – Rector al Universității de Medicină și Farmacie “Gr. T. Popa”, Decan al Facultății de Medicină Dentară, Director al OMS, Iași. În momentul de față, ocupă poziția de Profesor universitar și Președinte al Universității „Apollonia” din Iași precum și Președinte al Fundațiilor „Sfânta Apollonia” și „Oamenii Cetății”.
A fondat și dezvoltat Gnatologia – definirea ei ca știință, metodă, cercetare, învățământ, practică medicala. De asemenea, a introdus și fundamentat teoretic și practic noi discipline medicale: „Estetica dento-somato-facială,” „Reabilitarea Orală Complexă”, “Implantologia“, „Gerontostomatologia” şi „Ergonomia”, „Patologia somnului”, „Regenerarea tisulară în medicina dentară”, „Digital Dentistry”; Domnul Prof. dr. Vasile Burlui a pus bazele Fundației „Sfânta Apollonia” care a condus la înființarea Universității Apollonia din Iași. Este de asemenea fondator al Fundației Oamenii Cetății și al revistelor International Journal of Medical Dentistry (IJMD) și International Journal of Communication Research (IJCR), fiind editor șef la aceste publicații.
Este președinte, vice-președinte și membru în multe societăți naționale și internaționale științifice, academice, culturale și sociale cum ar fi Academia de Științe Medicale, Academia Oamenilor de Știință din România, Academia Națională Franceză de Chirurgie Dentară, Royal College of Surgeons of England, Academy of Dentistry International etc.
De asemenea, Prof. univ. dr. Vasile Burlui s-a remarcat și prin publicarea a numeroase articole științifice de specialitate iar în urma activității medicale și științifice a primit un număr mare de premii și onoruri. Dintre acestea amintim: Doctor Honoris Causa al Universităţii „Pro-Deo” Roma, Vatican, Premiul „C.I.Parhon” al Academiei Romane, Doctor Honoris Causa al Universității “Dunarea de Jos”, Galati, 2014, Distincție de onoare și medalie primită de la Papa Benedict al XVI-lea etc.
Prof. univ. dr. Vasile Burlui a dezvoltat activități și în domeniul literaturii, acesta fiind autorul a 16 volume de poezii: Philemon și Baucis, Casa editorială Demiurg, Editura Apollonia, 2011; Concert Melancolic, Casa editorială Demiurg, Editura Apollonia, 2011; De Anima, Casa editorială Demiurg, Editura Apollonia, 2012; Pianissimo, Casa editorială Demiurg, Editura Apollonia, 2012; Înger răstignit, Casa editorială Demiurg, Editura Apollonia, 2012; Rendez-vous sideral (RO), Editura Apollonia, 2012; Rendez-vous sideral (FR), Editura Le Brontosaure, 2013; Interogațiile lui Așur, Editura Apollonia, 2013; Solilocvii, Editura Apollonia, 2014; Via Dolorosa, Editura Apollonia, 2014 ; Concert Brandenburgic, Editura Apollonia, 2015; Câmpiile Okavango, Editura Junimea, 2016; Concerto Brandebourgeois, Editura Vinea, Editura Zona Publishers, 2016; Sărutul Leprosului, Editura Vinea, 2016; Vingt et un poèmes, Editura Apollonia, Editura Vinea, 2017; Mesaj către Criton, Editura Cartea Romaneasca, 2018.

Xenia Patras

Prof.univ.dr.emerit, Facultatea de Medicină Dentară, Universitatea Apollonia
– Discipline predate: Farmacologie, Farmacogenetica, Terapii alternative, Nutriție și dietetică.
– Președintele Comisiei de Etica Cercetării, membru in Senatul UAI
Direcţiile de cercetare abordate sunt:
1. Farmacologie:
o studiul miorelaxantelor pe modelul experimental cu ketamină
o studiul pentru cercetarea valorii analgezice a unor asociații medicamentoase AINS prin participarea la două granturi nationale
o studiul antifungicelor
2. Noi forme medicamentoase nanostructurate (conjugate polimeri-medicament) cu acţiune antiinflamatoare şi antimicotică, medicamente ”smart”, cu eliberare controlată. Expert in Grupul pentru studiul aplicațiilor biomedicale ale polimerilor în cadrul Academiei Române la Institutul de Chimie Macromoleculară ”Petru Poni” din Iași. Participare la trei granturi cu finanțare europeană.
3. Nutraceuticele
4. Farmacogenetică studiul polimorfismelor genetice care influenţează răspunsul individual la medicamente- medicina personalizată.
De la începutul activității în universitate am participat la un număr de 16 Granturi/contracte de cercetare finanțate de către MEN, MCT, CNCSIS, Academia Română, Institutul de Chimie al Academiei de Științe a Moldovei, Institutul de Cercetări de Chimie Macromoleculară Petru Poni Iași și Uniunea Europeană (programele Leonardo da Vinci, COST, ENMat).
Ca încununare a cercetărilor din domeniul farmacologiei cu aplicații in stomatologie au fost brevetate două paste de dinţi: – Pastă dentifrice cu lizozim (Brevet de invenție nr. 122838); – Pastă dentifrice cu peloid extract de Nicolina Iaşi (Brevet de invenție nr. 122831)
Activitate tutelară studențescă și coordonator al Study Clubului NanoDentis
Rezultatele cercetărilor au fost valorificate prin publicații și comunicări la manifestări științifice atât în țară cât și în străinătate. De la începutul activității didactice până în prezent am publicat un număr de 4 cărți și 74 lucrări științifice,am comunicat un număr total de 145 lucrări. 11 lucrari ISI din care două au fost premiate in cadrul Competitia de Premiere a rezultatelor cercetarii UEFISCDI 2014 și 2018
– Nominalizată în Membership directory al IASP (Asociaţia internaţională pentru studiul durerii) 2005, 2006, 2007, 2008, 2009, 2010,2011, 2012.
– Nominalizată in Enciclopedia personalităților din România Ed. Hϋbners Who is Who ed VI-a, 2011.
– Nominalizată in Dictionarul personalităților din România Ed.Anima – Redacția Roumanian Biographic Institute- București 2013
– Diploma de Excelență – 5 mai 2012, Ziua Internațională de Luptă împotriva Discriminării Persoanei cu Dizabilități.
– Diploma de Excelență – 15 XI 2013, Academia Balcanică de Știință, Cultura Libera și Dezvoltare Durabilă SOFIA

Liliana Sachelarie

Liliana Sachelarie este Profesor Universitar Doctor la Universitatea „Apollonia” din Iași, Facultatea de Medicină Dentară, Director de Departament Discipline Preclinice, Membru în Comisia pentru Evaluarea şi Asigurarea Calităţii și Șef de Catedra Disciplina de Biofizică. Fiind biofizician și medic dentist, în decursul a peste 20 de ani de activitate didactică și de cercetare, a îmbinat noțiunile de biofizică cu cele medicale rezultatele fiind concretizate în lucrări ISI și BDI, cărți, lucrări premiate uefiscdi, proiecte de cercetare internaționale și naționale, peste 300 de citări și indice Hirsch 7.

Marcel Popa

Marcel Popa este profesor în departamentul de Polimeri Naturali și Sintetici al facultății de Inginerie Chimică și Protecția Mediului din cadrul Universității Tehnice ”Gheorghe Asachi” din Iași. A absolvit facultatea de Chimie Industrială din cadrul Institutului Politehnic Iași în 1972 și a susținut teza de doctorat în anul 1989. Intre anii 1991-1992 a beneficiat de o bursă postdoctorală la Université de Haute Alsace din Mulhouse, Franța. Este coautor al 431 lucrări științifice (dintre care 281 în reviste cu coeficient de impact), al 27 capitole și monografii (26 în străinătate), 9 cărți și tratate (2 în străinătate), editor al două cărți în străinătate (ASP, BENTHAM), coautor al 19 brevete de invenție, coautor al peste 500 de comunicări științifice la manifestări interne și internaționale; a prezentat 49 conferințe ca invitat la universități din străinătate sau la manifestări științifice de anvergură (congrese mondiale, europene). A participat la rezolvarea a 81 proiecte de cercetare (1 interna’ional, 29 ca director, 21 ca responsabil partener). Este conducător de doctorat în domeniul « Ingineria materialelor », până în prezent 40 dintre tezele coordonate fiind finalizate. A fost distins cu premiul ”Gheorghe Spacu” al Academiei Române (1984), premiul ”Opera Omnia” pentru întreaga activitate științifică (Ministerul Educației Naționale, 2002), medalia de aur ”Henri Coandă” (Societatea Inventatorilor Români, 2002), premiul pentru excelență în cercetare (Universitatea Tehnică ”Gheorghe Asachi ” din Iași, 2015), alte 14 premii și medalii la expoziții internaționale și mondiale de inventică. In 2010 i s-a decernat titlul de Doctor Honoris Causa al Université de Pau et des Pays de l’Adour, Franța, iar în 2017 al Université de Haute Alsace din Mulhouse, Franța. Este editor șef al revistei Journal of Hydrogels (editura American Scientific Publishers) și membru al colegiului editorial al mai multor reviste internaționale și naționale ; este recenzor la 32 reviste interna’ionale ;i expert evaluator de proiecte (ANR-Franța, AUF, CFQCU-Canada). Colaborează cu universități din Franța, (Mulhouse, Lyon, Marsilia, Grenoble, Rouen, Pau, Toulon, Arras, Douai), Canada (Montreal, Sherbrooke) și Germania (Duesseldorf), fiind adeseori profesor invitat ; este membru al Groupe Français des Polymères (secțiunea Invățământ). Este membru al Academiei Oamenilor de Stiință din România (din 2015). Domeniile principale de interes științific includ chimia polimerilor, compozite polimerice, sisteme polimer-medicament cu eliberare controlată (inclusiv conjugate polimer-medicament), biomateriale.

Oana Daraba

Oana-Maria Daraba este șef de lucrări dr. la Universitatea „Apollonia” din Iași, Facultatea de Medicină Dentară și șef al Laboratorului de Culturi Celulare din cadrul universității. A urmat un stagiu de pregătire în cadrul departamentului de Anatomie şi Embriologie Moleculară la Universitatea Ruhr, Bochum, Germania, obţinând competenţe de lucru în tehnici de culturi celulare. De-a lungul activității profesionale s-a preocupat de implicarea laboratorului în proiecte de cercetare, în ultimul an existând nu mai puțin de 3 proiecte în derulare în care se evaluează citotoxicitatea diferitelor materiale cu aplicabilitate în medicină.