Facultatea de Stiinte ale Comunicarii

Mihail Orzeata

Prof. univ. dr. Mihail Orzeaţă s-a născut la 20.11.1951 în comuna Roseţi, Judeţul Călăraşi. După absolvirea liceului în municipiul Călăraşi a urmat o carieră militară încheiată pe poziţia de locţiitor al şefului Statului Major General şi gradul de general (patru stele). A fost cadru didactic la Academia Militară din Bucureşti (în prezent Universitatea Naţională de Apărare „Carol I”) şi profesor asociat al Academiei Forţelor Aeriene din Braşov.
Este profesor al Facultăţii de ştiinţe ale comunicării din 2013, conducător de doctorat al Universităţii Naţionale de Apărare „Carol I” din 2007, absolvent al Colegiului de Război al Forţelor Aeriene ale SUA (1998), master în educaţie (2004) şi în relaţii internaţionale (2008) .
A desfăşurat o activitate publicistică bogată, concretizată în 7 volume de autor (3 au fost premiate de Revista Gândirea Militară Românească: Între război şi pace, Editura Militară, Bucureşti, 2013, 268 pagini, în 2014, cu premiul „General Ştefan Fălcoianu”; Războiul continuu, Editura Militară, Bucureşti, 2011, 262 pagini, în 2012, cu premiul „Mareşal Alexandru Averescu”; Cucerirea supremaţiei aeriene si strategia de securitate, Editura Academiei de Înalte Studii Militare, Bucureşti, 2002, în 2003, cu premiul „General de corp de armată Ion Sichitiu”; una publicată în Germania – Globalization, Crises and World Security, Lambert Academic Publishing, Germany, 2013 – şi una în Slovacia- The War Humanity Has always Waged against Itself, Armed Forces Academy General Milan Ratislav Stefanik Publishing House, Slovak Republik, 2012, 246 pages), 1 volum de coautor, 4 volume de coordonator şi coautor, 6 cursuri universitare de autor (4 la Editura Apollonia) şi două cursuri de coordonator şi coautor.
A publicat peste 100 articole în revistele: International Journal of Communication Research al Universităţii „Apollonia”, Iaşi, Foreign Policy România, Gândirea Militară Românească; Impact Strategic; Revista de Ştiinţă Militară; Curtea de la Argeş, Cer Senin, Top Gun; Buletinul Academiei Militare, Bucureşti, Campaigning (SUA), Review of the Air Force Academy „Henry Coandă,” Braşov; Buletinul Comandamentului Aviaţiei Militare, ziarul Adevărul; ziarul Voluntarul etc. şi peste 60 comunicări ştiinţifice susţinute la Congresele Ştiinţifice ale Universităţii Apollonia, Iaşi, Institutului “Academician Ion Hăulică” din Iaşi, Statului Major General; Universităţii Naţionale de Apărare, Centrului de Studii Strategice de Apărare şi Securitate; Academiei Forţelor Aeriene etc.

Alexandru Ioan

Lector dr. Alexandru IOAN s-a născut la 15 decembrie 1956, în municipiul Călăraşi. Este absolvent al Facultăţii de Cibernetică, Statistică şi Informatică Economică, ASE Bucureşti. În anul 2010 a obţinut titlul de Doctor în Ştiinţe Militare şi Informaţii cu teza: Mass-media şi securizarea societăţii în epoca Post-Război Rece.
Din 2017 face parte din colectivul profesoral al Facultăţii de Ştiinţe ale Comunicării, Departamentul de Comunicare, Relaţii Publice şi Jurnalism al Universităţii Apollonia după o carieră în presă de aproape un sfert de secol. A lucrat la Societatea Română de Radiodifuziune, postul Radio România Actualităţi din 1993. La început în redacţia emisiunilor militare de radio şi apoi în redacţia politică. A fost redactor, editor şi realizator de emisiuni-sinteză de politică internă şi internaţională. Între 1998 şi 2005 a fost acreditat la Camera Deputaţilor a Parlamentului României şi la Preşedinţia României.
A realizat:
– Transmisii în direct pentru Radio România Actualităţi de la Adunările Generale ale Organizaţiei Naţiunilor Unite, Tratatului Nord Atlanatic, Uniunii Europene, Organizaţiei pentru Securitate şi Cooperare în Europa; Forumurile Economice Mondiale de la Crans-Montana şi Salzburg, de la alte organizaţii internaţionale;
– Transmisii în direct pentru Postul Public de Radio de la reuniunile trilaterale şi regionale în care România este membră, de la întâlnirile bilaterale la nivelul şefului de stat, preşedinţilor celor două camere ale Parlamentului sau al premierului României;
– Transmisii în direct de la vizitele Preşedintelui României la Vatican, Casa Albă, Kremlin‚ Palatul Elysee, în 10, Downing Street, din Piaţa Tienanmen şi din alte peste 20 de capitale ale lumii;
– În premieră (cel puţin în România), transmisii în direct din avion (din India, Indonezia şi Kazahstan)
– Peste 500 de emisiuni zilnice şi săptămânale de sinteză a evenimentelor majore din viaţa politică internă şi internaţională şi a colaborat la realizarea altor aproape 1100 de emisiuni de acelaşi fel cu comentarii, analize, sinteze, interviuri, note, ştiri etc.
– În ultimii zece ani a participat constant cu prezentări şi comunicări ştiinţifice referitoare la modul în care sunt reflectate în presa română diverse forme de criminalitate în cadrul Congreselor Societăţii Internaţionale de Criminologie şi ale Societăţii Criminologilor de Limba Franceză.