Prorector cu Cercetarea Științifică

dorobatPlasată într-un oraş cultural greu de istorie, cu zidiri centenare, purtătoare de legende, Universitatea ”Apollonia” din Iaşi este un aşezământ universitar modern şi competitiv, format din personalităţi puternice şi grupuri de excelenţă care s-au asociat voluntar şi solidar, pentru a genera o veritabilă comunitate academică.

Fondul de umanitate, participarea la decizie, sincronizarea cu criteriile şi practicile internaţionale, individualizarea personalităţilor şi a grupurilor de excelenţă, sunt doar câteva trăsături care singularizează acest mediu academic în experienţa oricărui student, cursant sau cadru didactic.

Dezideratul major al acestei comunităţi academice îl constituie gestionarea eficientă a resurselor în derularea activităţilor de învăţământ, cercetare ştiinţifică şi perfecţionare profesională, pentru consolidarea calităţii actului didactic şi obţinerea performanţelor.

Accentuarea şi extinderea competiţiei la nivel naţional şi continental au determinat formularea şi asumarea unor obiective de excelenţă, ce contribuie substanţial la transmiterea şi valorificarea cunoaşterii. Astfel, derularea continuă de noi proiecte practice şi de cercetare şi elaborarea de cursuri universitare complete, constituie pentru studenţi repere absolut necesare unei orientări corecte în faţa provocărilor globalizării.

Pe lângă asigurarea informaţională şi metodică a procesului didactic, un rol decisiv îl joacă – în viziunea noastră – îndrumarea individuală a studenţilor, relaţia directă pe care aceştia o pot avea cu cadrele didactice. Prin responsabilizarea şi susţinerea studenţilor în crearea de medii şi experienţe de învăţare, aceştia sunt conduşi să descopere şi să creeze ei înşişi cunoaştere.

Încurajarea realizării obiectivelor asumate pe termen scurt, a competitivităţii constructive, unde noul şi incertitudinea viitorului sunt privite ca oportunităţi şi nu ca ameninţări, orientarea strategică spre dezvoltare şi inovaţie, reprezintă componente importante ale mediului de învăţare-dezvoltare oferit de către Universitatea ”Apollonia” din Iaşi, apreciat ca suport extrem de valoros în alegerea propriului traseu de învăţare de către studenţii universităţii noastre.

Educaţia şi cercetarea reprezintă priorităţi. Îmi propun să contribui la operaţionalizarea schimbărilor necesare asigurării unui cadru propice devenirii şi valorificării profesionale şi general-umane a cadrelor didactice şi studenţilor, în care producerea, transmiterea şi valorificarea cunoaşterii prin activitatea didactică curentă să se poată efectua în mod firesc, în armonie cu cercetarea fundamentală şi aplicativă.

Consider amplificarea dimensiunilor menţionate esenţa angajamentului meu în această direcţie.

Prof. Dr. Carmen Mihaela DOROBĂŢ