Anexa nr.5 GRILA DE EVALUARE PENTRU SELECȚIA PARTENERULUI