Anexa 16 Metodologia de elaborare a planurilor de invatamant si a statului de functii al personalului didactic